Annons
NOSIUM avger verksamhetsuppdatering

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) avger verksamhetsuppdatering och presenterar nya målsättningar för framtiden.

NOSIUM är en venture builder som investerar i entreprenörer med verksamhet inom tech, hälsa och hållbarhet. Dessa områden bedöms ha stor potential att uppvisa god värdeutveckling de kommande åren. NOSIUMs koncern består av flera entreprenörsdrivna tillväxtföretag (”Portföljbolag”) inom dessa områden.

Verksamhetsuppdatering:

  • NOSIUM för fortsatt flera investeringsdialoger och avser genomföra minst en ny investering under Q3.
  • Från och med Q2-rapporten kommer NOSIUM i sina kvartalsrapporter att presentera finansiella siffror och nyckeltal för både moderbolaget och för koncernen.
  • Samtliga Portföljbolag har implementerat sparpaket under Q2 som avses resultera i minskade kostnader och förbättrat resultat med start under Q3 2022.
  • Mot bakgrund av ovanstående förväntas tillväxten, exkl. förvärv, för koncernen vara lägre under 2022 jämfört med 2021, då den uppgick till cirka 62 %, då fokus istället läggs på förbättrat resultat i både Bolaget och nuvarande Portföljbolag.
  • NOSIUMs styrelse har under Q2 uppdaterat den långsiktiga strategin för moderbolaget. Strategin avses presenteras i närtid.
  • Bolaget har, som en del av den uppdaterade strategin, under Q2 fokuserat på att stärka sin egen resultat- och balansräkning vilket gett bra resultat och förväntas ge fortsatt bra effekt under resterande delen av 2022.
  • NOSIUM förbereder nu organisationen inför en händelserik höst och siktar på att 2022, trots rådande marknadsläge, kommer bli Bolagets bästa sedan start.

Framöver kommer Bolaget i sin kommunikation att använda NOSIUM när det refererar till moderbolaget NOSIUM AB (publ) och Koncernen när det gäller samtliga majoritetsägda bolag.

  • Utifrån det arbetet vi nu gjort och det som ligger i planerna för hösten är min förhoppning att vi har mycket att glädjas åt under 2022. Nuvarande marknadsläge innebär utmaningar men också ökade möjligheter till ännu fler lönsamma affärer. Vårt fulla fokus är att hantera de förstnämnda och fortsätta leverera på det sistnämnda. Jag ser fram emot en riktigt spännande höst, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB.

NOSIUM ABs (publ) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera