1515
Annons
Ngenic AB (publ) Delårsrapport Q2 2021

Ngenic publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021
Kvartal 2 2021 i korthet

FÖRSTA HALVÅRET 2021 (JANUARI – JUNI)
• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 7,03 MSEK (5,60 MSEK).
• Totala intäkter för första halvåret uppgick till 8,16 MSEK (7,25 MSEK).
• Rörelseresultatet: -6,98 MSEK (-4,40 MSEK).
• Balansomslutning: 57,3 MSEK (20,8 MSEK)
• Nettokassaflöde: 29,9 MSEK (-0,58 MSEK).
• Likvidamedel vid periodens slut uppgick till 36,3 MSEK (1,88 MSEK).
• Resultat per aktie: -1,63 kr (-1,53 kr).
• Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 4 455 482 st.

ANDRA KVARTALET 2021 (APRIL – JUNI)
• Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 33% och uppgick till 3,38 MSEK (2,53 MSEK).
• Rörelseresultatet: -4,20 MSEK (-1,86 MSEK).
• Resultat per aktie: -0,97 kr (-0,65 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
• Bolaget har genomfört en lyckad noteringsemission som inbringat 40,6 MSEK efter emissionskostnader och kvittningar.
• Ngenic noterades på Nasdaq First North den 8 juni.
• Order på två större installationer avseende individuell mätning och debitering med leverans 2021.
Brf Venus är en av de största order som bolaget tagit inom IMD.
• Order från Svenska Kraftnät på validering av Ngenics teknik för inkludering på effektmarknader.
• Levererat de första systemen till Norge tillsammans med vår norska partner Zynergi AS,
som ett första steg i etableringen i Norge.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Ansökt om utökat deltagande i Coordinet-projektet, till att även inkludera Skåne.
• Order på Individuell mätning till en större bostadsrättsförening i Malmö.

VD HAR ORDET
Tillväxten i andra kvartalet fortsätter och nettoomsättningen ökade med 33%. Räknar man bort
engångseffekter av icke verksamhetsdrivande övriga intäkter är ökningen av totala intäkter 38%.

Andra kvartalets orderingång har fortsatt starkt och vi har dessutom tagit flera större order i
konkurrens under kvartalet. Pandemin har fortsatt försvåra säljarbetet, då det är varit svårt att hålla
fysiska möten, vilket främst påverkar nyinförsäljning. Vi ser dock en förbättring under hösten med
lättade restriktioner och en början på återgång till mer normal verksamhet.

Komponentbristen har fortsatt under andra kvartalet vilket ger vissa förseningar i projektleveranser
samt prishöjningar på ingående komponenter. Vi arbetar hårt för att bygga ett visst lager men läget
på världsmarknaden förväntas bestå minst till slutet på 2022.

Vårt arbete i de olika marknadsutvecklingprojekten går framåt enligt plan och vi arbetar nu inför att
testmarknaderna i Coordinet och sthlmflex startar upp i november.

Andra halvåret är vår mest intensiva period, och vi ser en markant ökning av förfrågningar på våra
produkter och tjänster jämfört med hösten 2020.

Björn Berg
VD, Ngenic AB

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://ngenic.se/foretag/investor-relations/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera