1515
RNB RETAIL AND BRANDS: Delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020

Ett kvartal med stora förändringar

Kvartalet har präglats av väsentligt lägre butiksförsäljning men med en tillväxt inom e-handeln. Kvartalet påskyndade det digitiala skiftet inom branschen. PO.Ps e-handelsförsäljning ökade nästan med 200 procent och helt digitala Moak med knappt 100 procent. Företagsrekonstruktionerna har inneburit många tuffa och nödvändiga affärskritiska beslut. Många förändringar har genomförts på kort tid i syfte att förbättra verksamheterna.

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2020 - 31 MAJ 2020 I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättningen minskade till 324 Mkr (511).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -32,1, procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -32,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om -28,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -285 Mkr (-17).
 • Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -97 Mkr (-17). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -318 Mkr (-27).
 • Resultat per aktie var -3,12 kronor (-0,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 147 Mkr (18).
PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2019 - 31 MAJ 2020 I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättningen minskade till 1 458 Mkr (1 715).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -16,5 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -15,8 procent, jämfört med marknadens nedgång om -9,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -325 Mkr (-10).
 • Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -144 Mkr (-10). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -385 Mkr (-36).
 • Resultat per aktie var -4,99 kronor (-1,07).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 235 Mkr (92).
 • I kvartal två slutfördes en företrädesemission som tillförde cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.
HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Den 23 mars godkändes företagsrekonstruktionerna för dotterbolagen Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret AB och Brothers AB.
 • I april avvecklades Brothers finska verksamhet med 12 butiker och en webbutik.
 • Den 29 april presenterades preliminära rekonstruktionsplaner för de svenska bolagen. Tingsrätten beslutade att företagsrekonstruktionerna fortsätter till den 23 juni 2020.
 • Den 28 maj gick Polarn O. Pyret Norge AS i företagsrekonstruktion.
 • I kvartalet har goodwill skrivits ner med totalt 184 Mkr varav 141 Mkr avseende Departments & Stores och 43 Mkr avseende Brothers.
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 • Rekonstruktionsbolagen har begärt förlängning av rekonstruktionerna, som löpte ut den 23 juni, med ytterligare tre månader. Frågan om förlängning handläggs fortfarande av tingsrätten, men det saknas i nuläget skäl att tro annat än att förlängning kommer medges.
 • Ackordsförslag lämnades den 1 juli. Ackordsförslagen innebär en initial betalning om 10 tkr och 25 procent betalning av överskjutande belopp till bolagen borgenärer, således en nedskrivning om 75 procent.
 • Pandemin covid-19 har haft fortsatt negativ påverkan på försäljningen i juni, med -39 procent lägre jämförbar försäljning, där butiksförsäljningen var -45 procent lägre och e-handel 1 procent högre.
 • Försäljning och resultat för resterande kvartal kommer att bli negativt påverkade av pandemin men omfattningen är svår att bedöma i nuläget pga den föränderliga situationen.
Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?