1515
Annons
Bokslutskommuniké januari-december 2021

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på hemsidan www.codemill.se/investor-relations/finansiell-information och som bifogad fil. (Siffror inom parentes avser samma period föregående år)

Oktober-December 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 106 KSEK (8 745).
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7 366 KSEK (-4 736).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,56 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 972 KSEK (3 916).
 • Soliditeten uppgick till 63,1 procent (55,0).

Januari-December 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 34 637 KSEK (30 197).
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -27 610 KSEK (-14 604).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,54 SEK (-1,94 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 538 KSEK (-4 635).
 • Soliditeten uppgick till 63,1 procent (55,0).

Väsentliga händelser under perioden Oktober-December 2021

 • Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser under perioden Januari-December 2021

 • Andelarna i det delägda dotterbolaget Adlede AB delades ut till 100% 2021-03-31.
 • Codemill noterades på Nasdaq First North den 18 juni 2021 och genomförde i samband med det en emission.
 • Codemill förvärvade den 16 juni samtliga aktier i Cantemo AB.
 • Flertalet säljare rekryterades både i Sverige, USA och UK.
 • Codemill lanserade ett molnbaserat videoredigeringsverktyg, Accurate.Video Edit.
 • Flera strategiska affärer genomfördes bland annat med ett FAANG-bolag och ZDF Enterprises.
 • Covid-19 har till viss mån påverkat vår försäljning negativt i och med att mässor och kundbesök har begränsats, samt att kunder valt att undvika investeringar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Codemill har med produkten Accurate.Video Validate ingått avtal med media- och underhållningsföretaget SKY UK.
 • RTLZWEI har ingått ett treårigt avtal med Codemill och produkten Accurate Player SDK.

VD Rickard Lönneborg kommenterar
År 2021 har varit ett otroligt spännande år och inneburit en viktig milstolpe för Codemill då vi i juni tog klivet in på börsen. Vi har under året satsat mycket på vår produktutveckling och utvecklat vår organisation för att stå starka inför kommande år. Vi förvärvade också bolaget Cantemo för att ytterligare stärka vår befintliga produktportfölj och kundbas.

Under året har vi fortsatt tagit oss igenom en global pandemi där vi i organisationen anpassat och utvecklat det digitala samarbetet. De fördelar vi ser med det är att vi enklare kan träffa nya medarbetare, partners och kunder helt digitalt vilket snabbar upp processer. Under året har vi även utökat vår globala närvaro då vi rekryterat erfarna säljare i USA och UK.

Jag hade dock nyligen möjlighet att resa till USA och träffa kunder på plats. Några tydliga och positiva budskap jag fick med mig tillbaka var att vi byggt upp ett gott rykte inom branschen och att filmbolagen höjt upp tempot på produktionerna igen. De stora streamingplattformarna slåss om tittarna och för att behålla intresset så krävs ett konstant flöde av nytt innehåll.

Ett sätt att snabbare, säkrare och mer effektivt kunna spela in avancerade scener är virtuella studios. Genom bland annat dataspelsteknik kan en studio i LA spela in scener som utspelar sig både i öken, rymd eller vilken miljö man kan tänka sig. De få virtuella studios som finns går idag för högtryck. Codemills produkter är relevanta även för dessa aktörer och vi utforskar möjligheterna till att snabbt kunna anpassa produkterna ytterligare för just dessa typer av produktioner.

Under tredje kvartalet lanserade vi Accurate.Video Edit vilket togs emot positivt hos kunderna. Vi arbetar nu på att få på plats färdiga integrationer med andra egna produkter såsom Cantemo, men också partners, t.ex. SDVI. Vi har utvecklat Accurate.Video vidare i högt tempo, med störst fokus på Validate och Edit inför kommande versionssläpp under 2022.

Cantemo 5.1 släpptes i oktober, där vi lanserade integrationer med både Accurate.Video Validate och Accurate.Video Poster, men också flertalet förbättringar såsom en förnyad panel för videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. Vi har fortsatt satsa inom försäljning och marknadsföring, främst mot USA och Europa men även mot Japan, där en lokal partner visade upp våra produkter på InterBEE-mässan i Tokyo.

Under slutet av året har vi fortsatt att utöka affärerna mot befintliga kunder. Genom förvärvet av Cantemo har vi utökat kundbasen och har under det fjärde kvartalet ökat försäljningen mot flertalet kunder såsom The Economist, The Telegraph och London Symphony Orchestra. Dessa affärer kommer att ge effekt på intäkterna under 2022.

Under kvartalet har vi också förnyat och utökat avtalen med några av våra stora kunder såsom Disney och ViacomCBS vilka båda idag använder både Cantemo och Accurate.video-produkterna som en viktig del i leveranskedjan av sina filmer och tv-program.

Under året har vi gjort stora satsningar på produktutveckling istället för konsultförsäljning vilket har resulterat i ett lägre kassaflöde. Detta är en medveten satsning och vi kommer under det kommande året ha fokus på att öka försäljningen av våra produkter och tjänster runt dessa. Därför är det glädjande att vi under årets slut sett en stark efterfrågan från nya kunder samtidigt som befintliga kunder och partners vill diskutera utökade samarbeten.

Vi rundar av ett händelserikt 2021 och ser med spänning fram emot det kommande 2022!

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera