1515
Ambeas delårsrapport januari-mars 2020

VDs kommentar:

Bekämpning av covid-19 har präglat senare delen av första kvartalet och hela organisationen har gjort stora insatser för att hålla ned spridningen. En utmanande tid men där Ambea kunnat dra nytta av den samlade kompetens som finns i vår skandinaviska organisation. I arbetet med covid-19 har vi hela tiden försökt ligga i framkant och komma med förebyggande åtgärder för att hålla smittan utanför våra verksamheter och begränsa spridningen. Ett tidigt införande av besöksstopp, stöd i rutiner och ett intensivt arbete för att säkra tillgången till skyddsutrustning har varit viktiga initiativ. Men det är alla våra medarbetares outtröttliga engagemang och kompetens jag vill lyfta fram och som varit vår största tillgång i bekämpandet av pandemin.

Den finansiella påverkan från covid-19 har varit begränsad under kvartalet. Lönsamheten har stärkts jämfört med föregående år och fortsatt prioritet ligger på marginalförstärkande åtgärder i tidigare Aleris Omsorg-verksamheter samt öppning av nya Vardaga-boenden.

Vi följer noggrant utvecklingen av covid-19 och kommer fortsätta vidta åtgärder för att skydda våra omsorgstagare och medarbetare. Det är vår bedömning att covid-19 negativt påverkar andra kvartalets omsättning med cirka 3 procent och resultatet med cirka 40-60 MSEK. Ser vi förbi de kommande kvartalen är vår bedömning att efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare för alla otroliga insatser som görs i denna pressade situation. Tillsammans löser vi en uppgift som är viktigare än någonsin - att ge personer som behöver vårt stöd ett så gott liv som möjligt.

Sammanfattning av första kvartalet 2020:
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 2 811 (2 516) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 144 (62) MSEK
 • EBITA ökade med 92 procent och uppgick till 173 (90) MSEK motsvarande en marginal på 6,2 (3,6) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 28 procent till 187 (147) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,7 (5,8) procent
 • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -14 (-57) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för pågående omstruktureringsprogram i Stendi
 • Periodens resultat uppgick till 62 (9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,12) SEK före och efter utspädning
 • Operativt kassaflöde uppgick till 298 (214) MSEK
 • Fritt kassaflöde uppgick till 148 (34) MSEK

 

Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut
Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats till mindre grad av covid-19 under kvartalet. Under andra kvartalet bedöms covid-19 ha en större påverkan till följd av ökade kostnader för skyddsmaterial och ökad sjukfrånvaro. I kombination med lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg bedöms covid-19 negativt påverka omsättningen med cirka 3 procent och resultatet med cirka 40-60 MSEK under det andra kvartalet
 • Med anledning av den ökad osäkerhet som spridningen av covid-19 orsakat och påföljande ekonomiska effekter har styrelsen i Ambea beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman
 • Under kvartalet har ett omstruktureringsprogram i Norge initierats. Besparingseffekten på helårsbasis beräknas uppgå till 30 MSEK, gradvis ökande från andra kvartalet 2020. Jämförelsestörande poster om 14 MSEK har belastat kvartalet.

 

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/mmc/p/8cosstir

Uppringningsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 1190474.

Telefonnummer:
Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                                              +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?