Annons
Compodium International AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2022

Compodium International AB (publ) har idag publicerat sin delårsrapport: januari - mars för 2022 på sin hemsida (https://compodium.com/bolagsstamma-och-finansiella-rapporter/).

- Vi kan se att vi har fortsatt att öka våra intäkter av SaaS-affären av egenutvecklad mjukvara mot jämförande kvartal 2021 med 41 %, säger Jón Grétar Guðjónsson

Nyckeltal första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 9,8 MSEK (9,9).
  • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 1,1 MSEK till 3,8 MSEK (2,7).
  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR - Annual Recurring Revenue) till 15,7 MSEK (14,9), en ökning med 5 %.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,7 MSEK (-2,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,2 MSEK (-3,9).
  • Det ökade negativa resultatet är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt för att bli en relevant aktör inom säker digital kommunikation, vilket inneburit kostnadsökningar.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 SEK respektive -0,80 SEK (-0,83 respektive -0,63).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 34 st (24), varav 8 st (6) konsulter.

Väsentliga händelser, första kvartalet 2022

Compodium vinner Ineras upphandling om videomötestjänst

I februari 2022 fick Compodium fortsatt förtroende att leverera videomötestjänsten Digitalt Möte som tillhandahålls av Inera till sina ägare som utgörs av regioner, kommuner och SKR. Affärsvärdet är 60 MSEK och avtalsperioden är tre år med option på ytterligare två år. Digitalt Möte är Vidicue under Ineras varumärke och är en krypterad videokommunikationslösning som uppfyller de säkerhetskrav som regioner och kommuner ställer på möten där känsliga personuppgifter hanteras. Genom att följa GDPR samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL) elimineras risken för att obehöriga personer felaktigt tar del av information.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera