1515
Nokia nimittää Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Nokia nimittää Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Nokia Oyj 
Pörssitiedote
17.3.2020 klo 09:45 EET (CET +1)

Nokia nimittää Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Espoo – Nokia on nimittänyt Melissa Schoebin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi (Chief Corporate Affairs Officer) sekä johtoryhmän jäseneksi 12.4.2021 alkaen.

Nokian viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja vastaa yhtiön viestinnästä, yhteiskuntasuhteista, brändistä ja kestävästä kehityksestä.

Melissalla on kattava kokemus viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Hän siirtyy Nokiaan Occidentalista, yhdestä maailman suurimmista riippumattomista öljy- ja kaasuyhtiöstä. Occidentalilla hän vastasi viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista kehittäen yhtiön mainetta liiketoimintastrategian tukena. Ennen Occidentalia Melissa työskenteli useissa johtotehtävissä FleishmanHilliardissa, yhdessä maailman johtavista viestintätoimistoista, sekä sitä ennen monikansallisen tietoliikennelaitetoimittaja Nortel Networksin palveluksessa.

Melissalla on myös merkittävä kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja tehtävistä. Hän on toiminut liiketoimintajohtajana televiestintäalaan keskittyneessä pääomasijoitusyhtiö VenCom Groupissa sekä konsulttina Gemini Consultingin palveluksessa.

“Olen iloinen, että saamme Melissan mukaan Nokian johtoryhmään meille tärkeässä taitekohdassa. Hänellä on kattava kokemus yritysten maineenhallinnasta ja siitä, miten auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Nokia luo teknologiaa, joka rakentaa parempaa tulevaisuutta ympäristölle, taloudelle ja yhteiskunnille. Melissan tausta antaa meille vahvan pohjan käydä aktiivista keskustelua menestyksemme kannalta tärkeiden teemojen ympärillä”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

“Olen innoissani, että pääsen osaksi Nokian tiimiä yhtiölle tärkeässä vaiheessa. Johtavan teknologiansa ja immateriaalioikeuksiensa, ikonisen brändinsä sekä ainutlaatuisen strategisen asemansa ansiosta Nokialla on mahdollisuudet kestävään kasvuun pitkällä tähtäimellä. Odotan, että pääsen vahvistamaan Nokian mainetta maailmanlaajuisesti ja auttamaan Nokiaa saavuttamaan sen asettamat tavoitteet”, Melissa Schoeb sanoi.

Melissan asemapaikka tulee olemaan Espoossa ja hän tulee raportoimaan Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.

Lisätietoa kaikista Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/.

CV Melissa Schoeb

Syntymävuosi: 1968

Kansallisuus: Yhdysvaltojen kansalainen

Ammatillinen kokemus:

Occidental, Houston, Yhdysvallat, 2007–

 • Vice President, Corporate Affairs, 2017–
 • Vice President, Communications and Public Affairs, 2012–2017
 • Senior Director, Communications and Public Affairs, 2007–2012

FleishmanHilliard, Yhdysvallat, 2002–2007

 • Senior Vice President ja Senior Partner, General Manager, Etelä-Kalifornia
 • Senior Vice President ja Partner General Manager, San Diego
 • Senior Vice President, San Francisco

Nortel Networks, Santa Clara, Yhdysvallat, 2000–2002
      ·Director of Global Communications

FleishmanHilliard, San Francisco, Yhdysvallat, 1998–2000
      ·Vice President, Technology

The VenCom Group Inc, Chicago, Yhdysvallat, 1995–1997
       ·Business Director

Gemini Consulting, London UK, Washington DC, Yhdysvallat, 1991-1995
      ·Consultant

Koulutus:

 • Apurahaopiskelija, Four Freedoms -säätiö, Rooma, Italia, 1990–1991
 • Kandidaatin tutkinto (kaksi pääainetta): kansainväliset suhteet ja espanja, 1990
 • Mary Washington University, Virginia, US, 1986–1990

Kielitaito:

Englanti, espanja ja italia

Luottamustehtävät:

 • Arthur Page Society and Seminar, jäsen
 • Mary Washington University’s College -yliopiston hallintoneuvoston jäsen

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Nokia
Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Seuraa meitä ja uusimpia uutisiamme verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.
Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; ja 7) COVID-19 -viruksen vaikutuksen suuruus ja kesto maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, ja pandemiaa seuraavan taloudellisen elpymisen muoto sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 4.3.2021 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?