1515
Annons
SaveLend Groups optionsprogram har fulltecknats

Vid årsstämman den 26 april 2022 beslutades om två nya optionsprogram i SaveLend Group AB (publ) (“Bolaget” eller “SaveLend Group”), 2022/2025:I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner och 2022/2025:II för styrelseledamöter. Båda programmen har tecknats till 100 procent.

Teckningsoptionsprogrammen syftar till att främja ledningens och övriga nyckelpersoners långsiktiga intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget, vilket ligger i alla aktieägares intresse. I optionsprogram 2022/2025:I har 1 276 721 teckningsoptioner tecknats, vilket var maxtaket. I optionsprogram 2022/2025:II har 319 180 teckningsoptioner tecknats, vilket även det innebär fullteckning.

“Hela poängen med ett optionsprogram är att säkerställa ett långsiktigt engagemang från ledning och nyckelpersoner. Att båda programmen fulltecknats bevisar att vi har folk ombord som tror på vad vi gör och har för avsikt att vara med på resan. Jag kan inte påstå att det förvånar mig men det är självklart glädjande,” säger Ludwig Pettersson, vd för SaveLend Group.

Optionsprogrammens villkor innebär att varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april 2022 till och med 10 maj 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske från och med den 1 maj 2025 till och med den 30 juni 2025.

Mer information om optionsprogrammen finns på https://savelendgroup.se/bolagsstammor/.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera