1515
Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 30 april 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2022 till 8,25 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -21,2 %. First North All-share Index avkastade -24,8 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2022

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 65 509 239 1,75 21,1%
Sprint Bioscience Hälsa 18 075 334 0,48 5,8%
Alelion Hållbarhet 13 168 269 0,35 4,3%
Lyckegård Hållbarhet 7 054 995 0,19 2,3%
Kiliaro Teknologi 6 579 687 0,18 2,1%
Copperstone Hållbarhet 2 090 500 0,06 0,7%
Yaytrade Hållbarhet 957 000 0,03 0,3%

Kapitalförsäkring 15 880 516 0,42 5,1%
129 315 540 3,45 41,8%

Onoterade
tillgångar
Verduro Hälsa 17 520 000 0,47 5,7%
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 5,4%
CombiQ Teknologi 16 238 100 0,43 5,2%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 3,2%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,8%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,7%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,6%
Tribonex Hållbarhet 5 000 000 0,13 1,6%
Mindforce Game Hälsa 3 599 876 0,10 1,2%
Lab
90 875 886 2,42 29,3%

Övriga onoterade 6 406 224 0,17 2,1%
värdepapper

Totalt innehav 226 597 650 6,04 73,2%

Övriga tillgångar 83 139 443 2,22 26,8%
-skulder**

Substansvärde 309 737 093 8,25 100,0%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 15,11
kr/aktie, Sprint
Bioscience 3,69
kr/aktie, Alelion
0,91, Kiliaro
2,00 kr/aktie,
Yaytrade 1,10
kr/aktie
Lyckegård 3,90
kr/aktie,
Copperstone 1,13
kr/aktie
**Varav ca 68,9
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera