1515
RNB RETAIL AND BRANDS: Bokslutskommuniké 1 september 2019 - 31 augusti 2020

Företagsrekonstruktionerna avslutas

RNB var fortsatt påverkad av coronakrisen under det fjärde kvartalet om än i mindre utsträckning än i det tredje kvartalet. Företagsrekonstruktionerna har fortgått enligt plan och i det arbetet har verksamheterna omstöpts och är nu i bra form när rekonstruktionerna kommer att avslutas i början av november. Det redovisade rörelseresultatet och löpande kassaflödet i kvartalet förbättrades jämfört med föregående år.

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2020 - 31 AUGUSTI 2020 I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättningen minskade till 326 Mkr (552).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -32,8, procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -35,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om -18,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 Mkr (-101).
 • Rörelseresultat, exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -47 Mkr (-36).
 • Resultat efter skatt uppgick till -50 Mkr (-106).
 • Resultat per aktie var -0,49 kronor (-3,13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10 Mkr (-44).
PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2019 - 31 AUGUSTI 2020 I SAMMANDRAG
 • Nettoomsättningen minskade till 1 784 Mkr (2 267).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -20,2 procent.
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -20,4 procent, jämfört med marknadens nedgång om -12,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -341 Mkr (-110).
 • Rörelseresultat, exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -191 Mkr (-45).
 • Resultat efter skatt uppgick till -435 Mkr (-142).
 • Resultat per aktie var -5,21 kronor (-4,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 245 Mkr (49).
 • I kvartal två slutfördes en företrädesemission som tillförde cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.
 • I kvartal tre avvecklades Brothers finska verksamhet med 12 butiker och en webbutik.
 • I kvartal tre gick fyra av koncernens bolag in i företagsrekonstruktion.
HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Ackordsförslag lämnades till tingsrätten den 1 juli. Ackordsförslagen innebär en initial betalning om 10 tkr och 25 procent betalning av överskjutande belopp till bolagen borgenärer, således en nedskrivning av skulderna om 75 procent.
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 • Rekonstruktionerna förlängdes för ytterligare en period om tre månader till den 23 december.
 • Ackordsförhandlingar hölls den 16 oktober. Tingsrätten fastslog ackordsförslagen samma dag och ackorden vinner laga kraft den 6 november. Rekonstruktionerna avslutas samma dag.
 •  Ackordsvinsterna som uppkommer när ackorden vinner laga kraft uppskattas preliminärt till mer än 200 Mkr för koncernen.
 • Jämförbar försäljning i september var -20 procent lägre, där butiksförsäljningen var -26 procent lägre medan e-handel ökade med 23 procent jämfört med samma månad fg år. Dock har alla verksamheterna anpassats efter en lägre försäljning.
 • Försäljningen i kvartal ett och troligen även kvartal två kommer att bli påverkad av covid-19 men omfattningen är svår att bedöma i nuläget pga den föränderliga situationen.
Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?