1515
Annons
ESEN eSports AB: Esen esports AB extra bolagsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga beslutspunkter.

·      Stämman beslutade vidare att ändra §4 i bolagsordningen till följande: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 850 000 kronor och högst 11 400 000 kronor.

  •       Stämman beslutade vidare att ändra §5 i bolagsordningen till följande: Antalet aktier skall vara lägst  55 000 000 st och högst 220 000 000 st.

  •        Stämman beslutade vidare om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad emission av högst 13 750 000 Units till ett begränsat antal externa och på förhand vidtalade kvalificerade investerare.

  •        Stämman beslutade vidare om att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare av högst  4 148 675 teckningsoptioner.

  •       Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 11 400 000 kronor motsvarande högst 220 000 000 st. aktier.  Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

  •       Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut vid Bolagsverket

  •       Samtliga beslut fattades enhälligt. 

  •       Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.esenstudio.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera