Alimak Group AB: Alimak Group lanserar programmet New Heights

En decentraliserad, kundorienterad organisation är basen för Alimak Groups trestegsprogram New Heights som lanseras idag.

Efter den verksamhetsgenomgång som initierats av vd Ole Kristian Jødahl, har Alimak Group beslutat att lansera programmet New Heights som består av tre steg 1. Etablera basen, 2. Säkerställa marginalförbättringar och 3. Lönsam tillväxt.

Dagens presentation kl 08:00 CEST kommer fokusera på de två första stegen, medan planen för steg tre kommer presenteras vid en kapitalmarknadsdag under först halvåret 2021.

Etablera basen

En omorganisering utgör basen för ett effektivt genomförande av New Heights-programmet. Framöver kommer koncernens organiseras i fyra, kundorienterade divisioner: Construction; Industrial, BMU och Wind. Den nya organisationen, och påföljande rapporteringsstruktur, kommer träda i kraft per den 1 januari, 2021.

"Divisionerna kommer vara ansvariga för hela kundresan - produktlösningar, reservdelar och service - och kommer stöttas av resurseffektiva centrala funktioner. Målet är att etablera en organisation med tydligt ägarskap, ansvarstagande och beslutsmandat där våra kunders behov står i centrum för allt vi gör," säger Ole Kristian Jødahl, vd Alimak Group.

"I den nya organisationen kommer vi också att inrätta en ny People & Culture-funktion på koncernnivå för att säkerställa kompetens när det gäller att utveckla vår viktigaste tillgång och dra nytta av varje medarbetares fulla potential" fortsätter Jødahl,

Omorganisationen innebär följande förändringar i koncernledningen:
 • Henrik Teiwik, idag Affärsområdeschef för Construction Equipment och Rental lämnar koncernen. David Batson, idag landschef för Australien utses till EVP Construction Division.

 • Fredrik Betts, idag Chef för affärsenheterna General Industry och Oil & Gas lämnar koncernledningen och tillträder positionen som Global Head of Sales Industrial Division. Rekryteringsprocessen för EVP Industrial Division har inletts.

 • Mark Casey, idag Chef för affärsenheten BMU utses till EVP BMU Division.

 • José Maria Nevot, idag Chef för affärsenheten Wind utses till EVP Wind Division.

 • Patrik Sundqvist, idag Interim affärsområdeschef för After Sales utses till Chief Service Delivery Officer (CSDO). Patrik Sundqvist kommer också tillträda rollen som Interim EVP Industrial Division.

 • Rekrytering pågår för den nya rollen Chief People & Culture Officer (CPCO). Cecilia Westerholm Beer tillträder rollen som Interim CPCO.

 • Matilda Wernhoff utses till Chief Strategy Officer (CSO), en ny funktion i koncernledningen.

 • Tobias Lindquist och Charlotte Brogren kommer att förbli i sina nuvarande befattningar som Chief Financial Officer och Chief Technology Officer.

 • Chief Operational Officer Stefan Rinaldo kommer, som tidigare meddelats, lämna koncernen och kommer inte att ersättas.

Säkerställa marginalförbättringar

Som kommunicerats igår kommer omorganisationen, ihop med omstrukturering, resultera i en nettominskning av cirka 120 anställda (80 produktion och 40 försäljning och administration). Minskningen förväntas generera årliga besparingar om cirka 60 MSEK, med full effekt vid slutet av H1 2021. Dessa åtgärder kommer leda till jämförelsestörande kostnader om cirka 60 MSEK, varav 35 MSEK tas i Q3 2020 och de resterade 25 MSEK i Q4 2020.

"Alimak Group prioriterat nu lönsamhet framför tillväxt och tar ett betydande steg i den riktningen genom de kostnadsbesparingar som tillkännagavs igår. Tillsammans med åtgärderna i 'Etablera basen' bör detta förbereda oss för framtida lönsam tillväxt," säger Jødahl.

Telefonkonferens

Idag, kl 08:00 CEST kommer vd Ole Kristian Jødahl och CFO Tobias Lindquist att presentera New Heights-programmet vid en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media.

Den tillhörande presentationen kommer finnas tillgänglig på www.alimakgroup.com runt kl 07:45 CEST.

Telefonkonferensen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:
SE: +46850558365
UK: +443333009266
US: +18332498404

Länk till audiocast:
https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-cmu-2020 (https://protect-eu.mimecast.com/s/cYB0CDq2gUoyO36tWtPfB)

För mer information, vänligen kontakta:
Ole Kristian Jødahl, vd, +46 8 402 14 40
Tobias Lindquist, CFO, +46 8 402 14 40
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, +46 8 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Med en global räckvidd som sträcker sig över 100 länder erbjuder koncernen vertikala transportlösningar som tillför kundvärde genom ökad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet. Alimak Groups produkter och servicelösningar säljs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Koncernen har en installerad bas på cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 11 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 300 anställda runt om i världen. www.alimakgroup.com 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?