Delårsrapport januari - september 2020 Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari - september 2020, Coor Service Management Holding AB.

Tredje kvartalet 2020                                                                                                              
 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 2 297 (2 490) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till -3 procent.
 • Justerat EBITA var 140 (127) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (5,1) procent.
 • EBIT uppgick till 89 (70). Resultat efter skatt var 58 (40) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,4) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 269 (118) MSEK. Kassagenereringen för de senaste 12 månaderna uppgick till 123 (105) procent.
 • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 1,8 (2,6).
Perioden januari - september 2020
 • Nettoomsättningen under hela perioden uppgick till 7 102 (7 581) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till -2 procent.
 • Justerat EBITA var 403 (398) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 (5,2) procent.
 • EBIT uppgick till 236 (224). Resultat efter skatt var 141 (127) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,5 (1,3) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 442 (280) MSEK.
 • Stora delar av året har präglats av spridningen av covid-19 i Norden vilket påverkar bolaget negativt. För en sammanfattning av påverkan och Coors agerande kopplat till covid-19, se sid 3 i rapporten.

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jul- sep Jan - sep Rullande Helår
 (MSEK) 2020 2019 2020 2019 12 mån 2019
Nettoomsättning 2 297 2 490   7 102 7 581   9 835 10 313
 Organisk tillväxt, % -7 5 -7 6 -4 5
 Förvärvad tillväxt, % 2 0 2 3 2 2
 Valutakurseffekter, % -3 1 -2 1 -1 1
Justerat EBITA 140 127   403 398   555 549
Justerad EBITA-marginal, % 6,1 5,1   5,7 5,2   5,6 5,3
EBIT 89 70   236 224   310 299
Resultat efter skatt 58 40   141 127   183 169
Operativt kassaflöde 269 118   442 280   752 591
Resultat per aktie, SEK 0,6 0,4   1,5 1,3   1,9 1,8

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 24 i rapporten. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 4 november 2020 klockan 09.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=BC5C0FEC-E58F-4B75-8ECB-ECEF92B119C2

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558358 (Sverige), +4723963688 (Norge), +4578723250 (Danmark), +358981710520 (Finland) eller +443333009271 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-presentationer efter presentationen.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari - december 2020                                                                  11 februari 2021

Delårsrapport januari - mars 2021                                                                          26 april 2021

Delårsrapport januari - juni 2021                                                                           15 juli 2021

Delårsrapport januari - september 2021                                                                 9 november 2021

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg  (+46 10 559 65 80)

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 klockan 07.30 CET.

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, OP Group, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?