1515
BioInvent utökar sitt anti-TNFR2-program genom att välja en andra monoklonal antikropp för vidare utveckling
 • AACR-abstract beskriver två monoklonala antikroppar som valts ut för fortsatt utveckling, BI-1808 och BI 1910
 • Båda har tagits fram med användning av BioInvents n-CoDeR[®]-bibliotek och F.I.R.S.T[TM]-teknologi
 • För produktkandidaten BI-1808, en ligand-hämmande FcgR-bindande anti-TNFR2-antikropp, planeras kliniska studier inledas under 2020

Lund, Sverige - 15 maj 2020 - BioInvent International AB ("BioInvent") (OMXS: BINV) presenterar idag lovande nya data från sitt program för anti-tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2) på American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting.

Viktiga resultat:
 • TNFR2 som målstruktur visar på övertygande medicinska effekter i syngena modeller för solid cancer för både "heta" och "kalla" tumörer.
 • Anti-TNFR2 i kombination med anti-PD-1 ger en synergistisk effekt som leder till eradikering av tumör.
 • Noggranna mekanistiska studier och matchning av de ledande humana kliniska kandidaterna och murina surrogatantikroppar ger en fördjupad förståelse för TNFR2 som målstruktur och viktig information för klinisk utveckling.

Dessa lovande translationella data kommer att presenteras på AACR:s Virtual Annual Meeting II den 22-24 juni. Ett abstrakt har publicerats online idag.

TNFR2 är särskilt uppreglerat i tumörassocierade regulatoriska T-celler (Tregs) och har visat sig ha stor betydelse för deras expansion och överlevnad. Som en del av sitt Treg-program har BioInvent identifierat och karakteriserat en bred panel med TNFR2-specifika antikroppar som tagits fram med bolagets n-CoDeR[®]-bibliotek och unika screeningverktyg F.I.R.S.T[TM].

Två antikroppsvarianter med distinkta molekylära och funktionella egenskaper har valts ut för vidare utveckling för behandling av solida tumörer baserat på noggrann karakterisering av deras respektive verkningsmekanismer: BI-1808, en ligandhämmande Treg-eliminerande antikropp, och BI-1910, en TNFR2-agonist. De två antikroppskandidaterna uppvisar markant olika FcgR-beroende för optimal antitumöraktivitet och - trots att de leder till olika initiala immuncellmedierade effekter - leder båda till en förändring av tumörens "immunologiska landskap" vilken är associerad med kraftfull antitumöreffekt.

Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterar: "Valet av dessa lovande antikroppar befäster än en gång effektiviteten hos BioInvents F.I.R.S.T™-teknologiplattform, en patientcentrerad modell som möjliggör identifiering av humana antikroppar, målstrukturer och reaktionsvägar, med användning av vårt avancerade n-CoDeR[®]-antikroppsbibliotek. De två anti-TNFR2-antikropparna uppvisar potent antitumöreffekt i flera in vivo-cancermodeller, både som single agent och i kombination med anti-PD-1, vilket gör att de är mycket intressanta för fortsatt utveckling."
 • Posterrubrik: "Targeting TNFR2 for Cancer Immunotherapy - Ligand blocking depletors versus receptor agonists"
 • Författare: Linda Mårtensson, Kirstie Cleary, Monika Semmrich, Mathilda Kovacek, Petra Holmkvist, Caroline Svensson, Mimoza Demiri, Therese Blidberg, Ulla-Carin Thornberg, Vincentiu Pitic, Osman Dadas, Sean H Lim, Stephen A Beers, Mark S Cragg, Björn Frendéus, Ingrid Teige
 • Abstract-nummer: 5892
 • Datum och tid för mötet: June 22-24, 2020
 • Poster Session: Immune Checkpoints 1
 • Posternummer: 936

Detta abstract finns tillgängligt på AACR:s webbplats. 

 
Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i kliniska fas l/ll-studier för behandling av hematologisk cancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T[TM] identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd  Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49 
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com
 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50

www.bioinvent.com
 
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?