Annons
Bokslutskommuniké 2022

Viktiga händelser under kvartalet

  • VEF investerade, via en konvertibel, ytterligare 5 mnUSD i Creditas.
  • I augusti meddelade VEF att styrelsen godkänt ett återköpsprogram på upp till maximalt 10 mnUSD. Under året har VEF återköpt aktier till ett värde av 2,9 mnUSD, av vilket 1,7 mnUSD avser aktier som återköptes under det fjärde kvartalet.
  • Substansvärdet i USD sjönk 14% under kvartalet, vilket är en effekt av nedvärderingen av den underliggande portföljen till följd av justerade värderingar för de noterade jämförelsebolagen. På bolagsnivå är leveransen fortsatt stark och i stort sett i linje med prognoserna för kvartalet.

Substansvärde

  • Substansvärdet för VEF per 31 december 2022 är 381,8 mnUSD (31 december 2021: 761,7). Substansvärde per aktie minskade med 49,9% till 0,37 USD (31 december 2021: 0,73) per aktie under 2022.
  • I SEK motsvarar substansvärdet 3 981 mnSEK (31 december 2021: 6 885). Substansvärde per aktie minskade med 42,1% till 3,82 SEK (31 december 2021: 6,61) per aktie under 2022.
  • Likviditeten inklusive likvidplaceringar uppgick till 48,5 mnUSD (31 december 2021: 61,8) vid utgången av 2022.

Finansiellt resultat

  • Resultatet för 4Q22 var -61,5 mnUSD (4Q21: 208,0). Resultat per aktie var -0,06 USD (4Q21: 0,22).
  • Resultatet för 12M22 var -377,4 mnUSD (12M21: 275,5). Resultat per aktie var -0,36 USD (12M21: 0,30).

Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet är i huvudsak en återspegling av nedvärderingen av den underliggande portföljen (-12%) QoQ. Värdeförändringen i individuella portföljbolag var i huvudsak drivet av marknadsrörelser i deras respektive noterade jämförelsebolag i kombination med måttligt reviderade intäktsprognoser, delvis för att återspegla planer för att nå lönsamhet. Resultatet för kvartalet återspeglar i stort nedgångarna i globala fintechindex, vilka upplevde fortsatta nedgångar under perioden. På en aggregerad nivå och speciellt bland våra nyckelinnehav är den underliggande leveransen fortsatt stark och i stort sett enligt plan jämfört med uppdaterade och lönsamhetsfokuserade prognoser.


31 dec 202031 dec 202131 dec 2022
Substansvärde (mnUSD)388,1761,7381,8
Substansvärde (mnSEK)3 1786 8853 981
Substansvärde per aktie (USD)0,470,730,37
Substansvärde per aktie (SEK)3,836,613,82
VEF AB (publ) aktiepris (SEK)4,046,052,45


Händelser efter periodens utgång

Inga betydande händelser har skett efter periodens utgång.

Besök VEFs webbsida för våra finansiella rapporter och annan information: vef.vc/investors

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera