1515
Bokslutskommuniké för januari – December 2020

STOCKHOLM – den 11 februari 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin bokslutskommuniké för januari - december 2020. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Även om Aprea Therapeutics fas 3-studie inte uppfyllde sitt primära mål är det för tidigt att bedöma konsekvenserna för den fortsatta utvecklingen av eprenetapopt i myelodysplastiskt syndrom. Vi ser nu fram emot en fördjupad dataanalys och resultaten från andra pågående studier av läkemedelskandidaten. Kvartalet präglades i övrigt av de framsteg som gjorts i Umecrine Cognition, som nu etablerat solida planer för fortsatt klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat, och Modus Therapeutics, som avser att tillkännage ny indikation under första kvartalets 2021.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) accepterade portföljbolaget Aprea Therapeutics Investigational New Drug (IND)-ansökan avseende dess nya läkemedelskandidat APR-548 för behandling av TP53-mutant myelodysplastiskt syndrom (MDS). APR-548 är en nästa generations reaktiverare av muterat p53 och utvecklas för oral administrering (oktober 2020).
 • En artikel som beskriver portföljbolaget OssDsigns unika regenerativa implantat publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States). Artikeln redogör för hur OssDsigns implantatkoncept och patenterade materialkomposition bidrar till benåterväxt och sammanväxning med befintligt ben (oktober 2020).
 • Portföljbolaget OssDsign förvärvade Sirakoss Ltd – ett företag verksamt inom bengraftsubstitut. Förvärvet, vilket bedöms ge OssDsign omedelbar tillgång till en femfaldigt större adresserbar marknad, delfinansierades genom en kraftigt övertecknad riktad nyemission om cirka 65 MSEK före transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella investerare deltog i emissionen (november 2020).
 • Portföljbolaget Aprea Therapeutics erhöll Fast Track designation från FDA för behandling med eprenetapopt vid akut myeloisk leukemi (AML) (november 2020).
 • Aprea Therapeutics rapporterade resultat från en fas 3-studie av eprenetapopt i myelodysplastiskt syndrom (MDS). Studien uppnådde inte det primära målet för fullständig remission (Complete response, CR). Analysen av den primära studieparametern visade en högre CR-frekvens i de patienter som erhöll eprenetapopt i kombination med azacitidin jämfört med kontrollarmen som erhöll enbart azacitidin, men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Karolinska Development inväntar nu den kommande fördjupade dataanalysen för att få en bättre förståelse av konsekvenserna för den fortsatta utvecklingen av eprenetapopt i myelodysplastiskt syndrom och andra potentiella indikationer (december 2020).
 • Karolinska Development AB meddelade att bolaget baserat på en extern värdering kommer att öka det bokförda värdet av sitt innehav i portföljbolaget Umecrine Cognition med SEK 234 miljoner. Bakgrunden är att Umecrine Cognition baserat på tidigare kommunicerade positiva fas 2a-resultat nu har etablerat en plan för den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten golexanolon inom området leverencefalopati (december 2020).

                   
                   
                   
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

            ·Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 februari 2021.

                   
Finansiell sammanfattning

Fjärde kvartalet

 • Nettoresultatet under fjärde kvartalet uppgick till SEK 85,9 miljoner (SEK 328,8 miljoner under fjärde kvartalet 2019). Resultatet per aktie var SEK 0,5 (SEK 3,2 under fjärde kvartalet 2019).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under fjärde kvartalet uppgick till SEK 73,8 miljoner (SEK 383,0 miljoner under fjärde kvartalet 2019). Resultatet beror till största delen på den positiva förändringen i verkligt värde av innehavet i Umecrine Cognition hänförlig till en ny extern värdering samt den negativa utvecklingen av aktiekursen avseende det noterade innehavet i Aprea Therapeutics.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 933,2 miljoner i slutet av december 2020, en minskning med SEK 90,9 miljoner från SEK 1 024,1 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av december 2020 till SEK 770,3 miljoner, en ökning med SEK 94,5 miljoner från SEK 675,8 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,5 miljoner under fjärde kvartalet 2020 (SEK 0,7 miljoner under fjärde kvartalet 2019)
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det fjärde kvartalet uppgick till SEK 20,7 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under fjärde kvartalet till SEK 86,3 miljoner.
 • Likvida medel ökade med SEK 4,8 miljoner under fjärde kvartalet och uppgick till SEK 75,9 miljoner per den 31 december 2020.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 800,3 (1 007,8) miljoner per den 31 december 2020.

Helåret

 • Nettoresultatet under helåret uppgick till SEK -207,5 miljoner (SEK 303,0 miljoner under 2019). Resultatet per aktie var SEK -1,18 (SEK 4,10 under 2019).
 • Helårsresultatet av Förändringen i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK -215,4 miljoner (SEK 415,1 miljoner under 2019).
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 933,2 miljoner i slutet av december 2020, en minskning från SEK 1 553,4 miljoner vid motsvarande tidpunkt 2019. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 770,3 miljoner, en minskning från SEK 1 047,6 miljoner jämfört med motsvarande tidpunkt 2019.
 • Intäkterna uppgick till SEK 2,7 miljoner under helåret 2020 (SEK 3,4 miljoner under 2019).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under helåret uppgick till SEK 40,0 (48,9) miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under helåret uppgick till SEK 146,5 (445,7) miljoner.
 • Likvida medel ökade med SEK 23,7 miljoner under helåret och uppgick till SEK 75,9 (52,2) miljoner per den 31 december 2020.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 800,3 (1 007,8) miljoner per den 31 december 2020.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari - december 2020 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?