Annons
NOSIUM AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden januari-juni 2022

Koncernen april-juni 2022 (jämfört med april-juni 2021)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 821 TKR (4 366), en ökning med ca 10 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 517 TKR (-534).
 • Resultatet för perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till -136 TKR (-645).
 • Soliditeten uppgick till ca 60 % (39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -712 TKR (-573).
 • Resultat per aktie -0,005 SEK* (-0,02).

Moderbolaget april-juni 2022 (jämfört med april-juni 2021)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 732 TKR (101), en ökning med ca 625 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -345 TKR (-963).
 • Resultatet för perioden uppgick till 504 TKR (-976).
 • Soliditeten uppgick till ca 92 % (75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3 387 TKR (-617).
 • Resultat per aktie 0,02 SEK* (-0,04).

Koncernen januari-juni 2022 (jämfört med januari-juni 2021)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8 567 TKR (7 237), en ökning med ca 18 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 270 TKR (-1 574).
 • Resultatet för perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till -1 560 TKR (-1 663).
 • Soliditeten uppgick till ca 60 % (39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 827 TKR (1 929).
 • Resultat per aktie -0,05 SEK* (-0,06).

Moderbolaget januari-juni 2022 (jämfört med januari-juni 2021)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 792 TKR (571), en ökning med ca 39 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 283 TKR (-1 710).
 • Resultatet för perioden uppgick till 10 761 TKR (-1 739).
 • Soliditeten uppgick till ca 92 % (75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 323 TKR (1 319).
 • Resultat per aktie 0,36 SEK* (-0,06).

* Antalet aktier är justerat för genomförd aktiesplit

Väsentliga händelser under perioden

 • Analyst Group inleder bevakning av NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies (GAT) och publicerar sin uppdragsanalys. I analysen ger Analyst Group ett motiverat värde om 1,8 SEK per aktie för GAT vilket motsvarar en bolagsvärdering om ca 89,3 MKR. NOSIUM äger ca 51,7 % av kapitalet och ca 82,8 % av rösterna i GAT, vilket utifrån ett aktiepris om 1,8 SEK motsvarar ett värde om ca 46,2 MKR.
 • NOSIUM AB har avyttrat aktier i portföljbolaget Green Apps Technologies till ett värde av 1,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • NOSIUM ABs portföljbolag Eco Brands Nordic AB har förändrat sin affärsmodell till att hjälpa nordiska varumärken att etablera sig i Kina. Förändringen genomfördes i samband med att Simon Bugge tillträdde som ny VD och första avtalet skrevs med Dr Sannas som är ett annat av NOSIUMs portföljbolag. Simon har även förvärvat aktier i Eco Brands motsvarande 20 % av kapitalet för 400 TSEK.

VD kommentar

Det är nu 19:e kvartalet i rad som koncernen uppvisar tillväxt och andra kvartalet i rad som NOSIUM uppvisar vinst och jag anser personligen att denna rapport är den starkaste någonsin då vi uppvisar ett resultat efter finansnetto om 10,7 MSEK för första halvåret 2022. Jag hoppas givetvis att du som aktieägare tycker detsamma!

Som siffrorna visar har första halvåret resultatmässigt varit det bästa någonsin i NOSIUMs historia men detsamma gäller inte för koncernen och flera av portföljbolagen. Det har varit ett tufft kvartal för flera av våra portföljbolag som på grund av rådande marknadsläge minskat på personalkostnaderna samtidigt som framtida investeringar lagts på is. Från ett ägarperspektiv bedömer jag att samtliga portföljbolag hanterat omvärldsförändringarna mycket väl och att de snabbt lyckats ställa om. En sak är säker: Våra portföljbolag fortsätter leverera och framtiden blir ljusare och ljusare för varje månad som går.

Ovanstående är ett utdrag från VDs kommentar som återfinns i sin helhet på sida 3 i bifogad rapport.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden juli-september 2022 publiceras den 30 november 2022.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera