Annons
Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 1 2022/23

"Hög tillväxt och lönsamhet"

Sammanfattning av perioden sept 2022 - nov 2022
Nettoomsättningen uppgick till 31 493 TSEK (8 384), en ökning med 275,6 procent mot föregående år
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 9 164 TSEK (-310), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 29,1 procent (-3,7)
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 138 TSEK (-1 313), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 25,8 procent (-15,7)

Resultat per aktie före utspädning 0,47 kr (-0,15)

Händelser under perioden sept 2022 - nov 2022
Fortsatt hög aktivitet i bolagets affärsmodell (Norditektrappan) och fortsatt god orderingång.
Förstärkt organisation bland annat inom produktutveckling och produktion.

På grund av de tidigare problem med de globala försörjningkedjorna har det under perioden levererats anläggningar som varit försenade motsvarande ca 13 MSEK som, i normala fall, skulle levererats under förra bokslutsåret.

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.seoch telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera