Zinzino: KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN
Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades:
 • att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen;
 • att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten;
 • att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet;
 • att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga styrelseledamöter; 
 • att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande samt 108 000 SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa årsstämma;
 • att välja PWC AB till revisionsbyrå och Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor;
 • att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Magnus Götenfelt och Cecilia Halldner som valberedningens ledamöter och det antecknades att den nya oberoende valberedningens sammansättning var ett led i anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning då bolaget avser att ansöka om upptagning för handel på First North Growth Market Premier Segment framgent;
 • att emittera teckningsoptioner enligt styrelsens beslutsförslag där lösenkursen fastställdes till 45 SEK per teckningsoption;
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner;
 • att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst sammanlagt 3 000 000 B-aktier;
 • Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Göteborg;
 • Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

 

Göteborg den 15 maj 2020

Styrelsen i Zinzino

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Zinino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?