Annons
Nokia Oyj:n vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
20.10.2022 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Liikevaihdon kasvu nopeutuu

 • Liikevaihdon kasvu nopeutui kolmannella neljänneksellä ja oli 6 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu liikevaihto kasvoi 16 %). Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin:
  • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 12 % kysynnän jatkuessa vahvana ja toimitusketjujen pullonkaulojen helpottaessa.
  • Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä jatkoi vahvaa suoritustaan. Liikevaihto kasvoi 5 % ja kysyntä oli voimakasta.
  • Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 3 % jatkaessamme tuote- ja palveluvalikoimamme uudistamista.
  • Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 19 %. Tähän vaikuttivat edelleen tiettyjen päättyneiden lisenssisopimusten käynnissä olevat oikeudenkäynnit/uusimisneuvottelut.
 • Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu liikevaihto kasvoi 32 %). Kasvu oli erityisen vahvaa yksityisissä langattomissa verkoissa.
 • Raportoitu bruttomarginaali laski 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta 40,1 %:iin. Liikevoittomarginaali laski yhden prosenttiyksikön edellisvuodesta 8,3 %:iin, mikä johtui pääasiassa Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon laskusta.
 • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,5 % ja laski 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta pääasiassa Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon laskusta johtuen. Liikevoittomarginaali parani sekä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmässä (+2,5 prosenttiyksikköä) että Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä (+0,5 prosenttiyksikköä).
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 0,3 miljardia euroa positiivinen ja nettokassa 4,7 miljardia euroa.
 • Pidämme ennallaan koko vuoden 2022 liikevaihdon taloudelliset näkymät ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden liikevaihdon näkymä 30.9.2022 valuuttakursseilla on 23,9–25,1 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä pysyy aiemmin kertomallamme 11–13,5 %:n tasolla.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto kolmannen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2022 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme osoittaa, että tavoitteemme kasvun vauhdittamiseksi etenee hyvin. Liikevaihto kasvoi 6 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta toimitusketjujen pullonkaulojen helpottaessa. Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,5 %. Matkapuhelinverkot- ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmät paransivat kannattavuuttaan, mutta Teknologia-liiketoimintaryhmän lisenssisopimusten uusimisten ajoitukset johtivat siihen, että liikevoittomarginaali laski hieman edellisvuoteen verrattuna.

Olen tyytyväinen Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän vahvaan vuosineljännekseen: liikevaihto kasvoi 12 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, mitä edesauttoi sekä vahvistunut kilpailukykymme että toimitusketjujen parantuva tilanne. Myös Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä jatkoi vahvalla kasvu-uralla liikevaihdon kasvaessa 5 % vahvan kysynnän ansiosta. Jatkoimme portfoliomme uudistamista Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmässä, minkä seurauksena sen liikevaihto laski 3 %, mutta bruttomarginaali parani. Teknologia-liiketoimintaryhmä jatkoi hyvää kehitystä patenttilisensoinnin kasvualueilla, kuten autoteollisuudessa ja kuluttajaelektroniikassa. Näiden alueiden merkitys oli vähäinen vuonna 2018, mutta nyt niiden liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta on jo yli 100 miljoonaa euroa.

Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihdon kasvu kiihtyi ja oli 22 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Yritysasiakasliiketoiminnan kehitysmahdollisuudet ovat vahvat, mistä esimerkkinä tämän vuosineljänneksen aikana saavutetut 30 uutta asiakasta yksityisissä langattomissa verkoissa sekä uuden internettoimija-asiakkuuden varmistuminen IP-reitittimissä. Nämä kehitysmahdollisuudet huomioon ottaen odotamme yritysasiakkaiden olevan myös jatkossa nopeimmin kasvava asiakassegmenttimme.

Vaikka riskit liittyen Teknologia-liiketoimintaryhmän avoinna olevien sopimusten ajoituksiin eivät ole poistuneet, vuoden 2022 liikevaihto näyttäisi edelleen asettuvan lähemmäksi antamamme vaihteluvälin ylälaitaa ja liikevoittomarginaali näyttäisi asettuvan ohjeistuksen keskivaiheille, olettaen että saamme sopimukset solmittua.

Makrotaloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus ovat kasvaneet ja vaikuttavat toimintaympäristöömme myös vuoden 2022 jälkeen. Vaikka tämä voi vaikuttaa joidenkin asiakkaidemme investointipäätöksiin, tällä hetkellä odotamme kasvua kohdemarkkinoillamme vuonna 2023 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Olemme voittaneet uusia 5G-sopimuksia viime aikoina esimerkiksi Intiassa ja uskomme niiden realisoituvan vuonna 2023. Tämän huomioon ottaen uskomme, että olemme hyvässä vauhdissa tavoitteessamme kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaaksemme pitkän aikavälin kannattavuustavoitteemme.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR)7–9/20227–9/2021Muutos 7–9/2022 vrt. 7–9/2021Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7–9/2022 vrt. 7–9/2021
1–9/20221–9/2021Muutos 1–9/2022 vrt. 1–9/2021Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–9/2022 vrt. 1–9/2021
 
Raportoitu tulos         
Liikevaihto6 2415 39916 %6 %17 46215 78811 %3 % 
Bruttokateprosentti40,1 %40,7 %-60 pp 40,3 %39,9 %40 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut-1 165-1 03612 % -3 328-3 0967 %  
Myynnin ja hallinnon kulut-771-67414 % -2 174-2 0347 %  
Liikevoitto5185023 % 1 4361 4181 %  
Liikevoittoprosentti8,3 %9,3 %-100 pp 8,2 %9,0 %-80 pp  
Katsauskauden voitto42835122 % 1 10796515 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu0,080,0633 % 0,190,1712 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset4 6554 3008 % 4 6554 3008 %  
Vertailukelpoinen tulos         
Liikevaihto6 2415 39916 %6 %17 46215 78811 %3 % 
Bruttokateprosentti40,4 %40,8 %-40 pp 40,6 %40,5 %10 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut-1 139-1 00713 % -3 261-2 9929 %  
Myynnin ja hallinnon kulut-674-58316 % -1 878-1 7199 %  
Liikevoitto6586334 % 1 9551 8675 %  
Liikevoittoprosentti10,5 %11,7 %-120 pp 11,2 %11,8 %-60 pp  
Katsauskauden voitto55146319 % 1 5521 37713 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu0,100,0825 % 0,270,2413 %  
ROIC117,5 %20,2 %-270 pp 17,5 %20,2 %-270 pp  
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2022 kolmannen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiossa. 
Liiketoimintaryhmien tuloksetMatkapuhelin-
verkot
Verkko-
infrastruktuuri
Pilvi- ja verkkopalvelutTeknologiaKonsernin yhteiset toiminnot ja muut
EUR milj.7–9/20227–9/20217–9/20227–9/20217–9/20227–9/20217–9/20227–9/20217–9/20227–9/2021
Liikevaihto2 8512 3152 2111 9158017483053678464
Muutos edellisvuoteen23 % 15 % 7 % -17 % 31 % 
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta12 % 5 % -3 % -19 % 21 % 
Bruttokateprosentti39,4 %37,8 %35,6 %35,9 %39,0 %37,6 %99,7 %99,7 %-4,8 %-7,8 %
Liikevoitto/-tappio2781692281871631207285-70-38
Liikevoittoprosentti9,8 %7,3 %10,3 %9,8 %2,0 %4,1 %67,9 %77,7 %-83,3 %-59,4 %

NÄKYMÄT

 Koko vuosi 2022
Liikevaihto123,9–25,1 miljardia euroa (ennallaan ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, oikaistu valuuttakursseilla)1
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti211–13,5 %
Vapaa kassavirta225–55 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että 30.9.2022 vaihtosuhde 1 EUR = 0,97 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2022 ja perustuen tammi-syyskuun toteutuneisiin vaihtosuhteisiin (päivitetty aikaisemmasta 30.6.2022 vaihtosuhteesta 1 EUR = 1,04 USD). 30.6.2022 vaihtosuhdeoletuksella liikevaihtonäkymä olisi edelleen 23,5–24,7 miljardia euroa.
2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 kolmannen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet (3–5 vuotta) ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa.

 • Nokian näkymien taustaoletuksissa odotetaan arvioitujen kohdemarkkinoidemme alla olevan taulukon mukaista kokoa ja kasvua (Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä ilman Kiinaa ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä ilman Submarine Networks -liiketoimintaa) perustuen tammi–syyskuun toteutuneisiin vaihtosuhteisiin ja olettaen EUR/USD vaihtosuhteen olevan loppuvuoden ajan 1 EUR = 0,97 USD (päivitys):
 2022 Kohdemarkkinat (miljardia euroa)Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta
Matkapuhelinverkot52+5 %
Verkkoinfrastruktuuri48+5 %
Pilvi- ja verkkopalvelut28+3 %
Nokian kohdemarkkinat127+5 %
 • Nokian näkymien taustaoletukset liiketoimintaryhmien liikevoittoprosenteille vuonna 2022:
 Koko vuosi 2022
Matkapuhelinverkot6,5–9,5 %
Verkkoinfrastruktuuri9,5–12,5 %
Pilvi- ja verkkopalvelut4,0–7,0 %
Teknologia> 75 %
 • Nokia arvioi Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton pysyvän pääosin vakaana vuonna 2022 (olettaen, että jotkin kesken olevat sopimusneuvottelut saadaan päätökseen ja pidemmällä aikavälillä.
 • Nokia arvioi Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen olevan 250 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Koko vuonna 2022 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 450 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta aiempina vuosina saaduista ennakkomaksuista.
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan nyt olevan noin 50–150 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä. Tämänhetkinen suurempi epävarmuus johtuu valuuttakurssien volatiliteetista ja siihen liittyvistä vaikutuksista (päivitys).
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä; ja
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä vaihdellen jonkin verran vuosien välillä (päivitys).

Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: Olettaen nykyisen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 kolmannen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetieto 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella 10 %:lla suhteessa euroon olevan noin 5 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon, positiivinen vaikutus liikevoittoon ja lievä positiivinen vaikutus liikevoittoprosenttiin ennen valuuttasuojausta. Kuluvalla tilikaudella emme valuuttasuojauksen johdosta odota juurikaan vaikutusta liikevoittoon, mutta odotamme lievää negatiivista vaikutusta liikevoittoprosenttiin.

Nokian pitkän aikavälin tavoitteet, sellaisina kuin ne on julkaistu vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulostiedotteessa, säilyvät ennallaan.

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osingonjako

5.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Valtuutuksen nojalla vuoden toisella neljänneksellä jaettiin 0,02 euron osakekohtainen osinko, yhteensä 113 miljoonaa euroa, ja kolmannella neljänneksellä jaettiin 0,02 euron osakekohtainen osinko, yhteensä 112 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti 20.10.2022 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 25.10.2022, ja osinko maksetaan 3.11.2022. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun kolmannen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,02 euroa osakkeelta.

Varojenjaon kolmannen erän arvioidaan olevan yhteensä noin 112 miljoonaa euroa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Vuonna 2020 ja 2021 Nokian kassavirta oli vahva, mikä on vahvistanut merkittävästi yrityksen kassaa. Yhtiön pääomarakenteen hallitsemiseksi yhtiön hallitus aloitti osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. Ostot alkoivat helmikuussa 2022. Syyskuun 2022 loppuun mennessä Nokia on ostanut takaisin 50 270 648 osaketta ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 238 miljoonaa euroa. Osakekohtainen painotettu keskihinta on ollut 4,74 euroa. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • COVID-19-pandemian laajuus ja kesto sekä vaikutukset talouteen
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä niihin vaikuttaa myös muutokset liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 3.3.2022 julkaistun vuoden 2021 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky; tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 20.10.2022 kello 11.30. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden katsauksensa 26.1.2023.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera