1515
Annons
H & M Hennes & Mauritz AB: H&M beslutar om återköp av aktier om 3 miljarder SEK

Styrelsen i H & M Hennes & Mauritz AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2022 om att förvärva egna B-aktier, för att överföra kapital till aktieägarna och justera bolagets kapitalstruktur.

Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruks-förordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbour-förordningen). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av H&M vad avseende tidpunkten för förvärven av H&M-aktier.

Styrelsen för H&M kommunicerade i samband med bokslutskommunikén för 2021 sin intention att fram till årsstämman 2023 återköpa aktier om totalt 3 miljarder SEK. Styrelsen har nu beslutat återköpa aktier för detta belopp. Syftet med återköpen är att distribuera överskottslikviditet och därigenom justera H&M:s kapitalstruktur genom att minska kapitalet. Följaktligen avser styrelsen föreslå årsstämman 2023 att de återköpta aktierna dras in. Minskningen av aktiekapitalet avses att mötas av en motsvarande fondemission så att storleken på aktiekapitalet återställs.

För aktieåterköpsprogrammet gäller följande villkor:
  • Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess emittentregelverk, MAR och Safe Harbour-förordningen.
  • Aktierna ska förvärvas till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
  • Det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 3 miljarder SEK. I enlighet med aktiebolagslagen får högst så många aktier förvärvas att H&M:s innehav av egna aktier inte överstiger tio procent av aktierna i H&M.
  • Programmet inleds den 29 juni 2022 och pågår fram till den 30 november 2022.
  • Betalning för aktierna ska ske kontant.

Utan att på något sätt begränsa värdepappersföretaget eller kreditinstitutets beslutanderätt och oberoende vid genomförandet av dess uppdrag, kommer företaget eller institutet att sträva efter att genomföra förvärv rimligt jämnt fördelat över uppdragsperioden.

Det totala antalet aktier i H&M är 1 655 072 000 aktier, varav 194 400 000 A-aktier och 1 460 672 000 B-aktier. H&M innehar för närvarande inga egna aktier.

Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: +46 (0) 70 796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media (https://hmgroup.com/media.html).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på
Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa
pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS,
Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare
information finns på hmgroup.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera