Annons
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättning ökar med 17,8 % till 40,9 (34,7) MSEK. Den organiska tillväxten var -0,2 %, (72,2 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,2 % (39,6 %)
  • Rörelseresultatet (EBIT) exkl noteringskostnader uppgick till -2,7 (2,4) MSEK där avskrivningar på Goodwill uppgick till 1,2 (0,0) MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK

VD kommenterar kvartalet

Söder Sportfiskes omsättning ökade med 17,8% under det första kvartalet och nådde 40,9 MSEK. Marknadsförutsättningarna var utmanande och två huvudsakliga faktorer påverkade efterfrågan i perioden. 1) En senare start på fiskesäsongen i Sverige än 2021. Islossningen i sjöar och vattendrag skedde betydligt senare än föregående år vilket försenat säsongstarten och premiärfisketurerna för våra kunder med en lägre efterfrågan som följd. 2) Oroligheter i omvärldsläget i samband med kriget i Ukraina har också haft en märkbart dämpande effekt på konsumtionen.

Vår ambition inför kvartalet var att kunna växa organiskt och när vi summerar Q1 ser vi att vi nått precis kort om den målsättningen. Den organiska tillväxten för koncernen stannade på minussidan med -0,2% (72,2%). För Sverige var den organiska tillväxten -13,9% (59,3%) under kvartalet. Den totala svenska e-handelsmarknaden såg en nedgång med 13% enligt Svensk Handels e-handelsindikator. Vår bedömning är att nedgången inom sportfiskekategorin varit större än för e-handeln generellt och att vi trots ett tufft kvartal försäljningsmässigt ändå stärkt vår position på den svenska marknaden. Vår utlandsförsäljning visade fortsatt hög tillväxt under kvartalet och växte organiskt med 67,9% (189,2%). Tillväxten kommer fortsatt brett över en rad marknader med Tyskland som den starkaste motorn och vi ser att tillväxten genereras både av nya och återkommande kunder. Vi fortsätter således att ta marknadsandelar i Europa i en hög takt och där är vår tillväxt mindre beroende av underliggande marknadsutveckling än på den svenska marknaden.

EBIT för kvartalet landar på -2,7 MSEK, där goodwillavskrivningar relaterat till Fishline-förvärvet står för -1,2 MSEK av resultatet. Q1 är tillsammans med Q4 vårt säsongsmässigt minsta kvartal och effekterna av de investeringar vi gjort under 2021 i vår organisation och utveckling i teknik och e-handelsplattform slår igenom på lönsamheten i kombination med en lägre försäljning bakom det utmanande marknadsläget. För att ge perspektiv kring kostnadsökningarna så adderades dessa kostnader gradvis från slutet av Q1 2021 och är fullt reflekterade och på den ungefärliga nivå vi förväntar oss framåt från och med Q4 2021. Dessa investeringar har varit viktiga byggstenar för att ha rätt organisation och resurser på både ledningsnivå och operativt för att kunna driva tillväxt i Sverige och utlandet framåt. Investeringarna i e-handelsplattform har varit viktiga för att både bygga skalbarhet och höja vår e-handelsupplevelse och vi har ett antal förbättringar planerade för utrullning under Q2 2022 avseende e-handelsupplevelsen på våra siter.

Under Q1 2022 har vi också implementerat ett WMS-system i vår logistik- och lagerverksamhet. Ett viktigt steg för att ta ett starkare grepp om verksamheten för att kunna effektivisera och nå bättre skalbarhet, både i det korta perspektivet och i takt med framtida tillväxt. Projektet har varit effektivt och med goda initiala resultat och vi förväntar oss att den relativt låga investering som gjorts bakom detta kommer att ha en kort återbetalningstid. Vi har också fortsatt arbetet med utvinna synergier relaterat till Fishline-förvärvet och har under kvartalet konsoliderat våra digitala marknadsföringsresurser samt omförhandlat avtal inom frakter och betaltjänster.

Vi befinner oss i ett osäkert omvärldsläge där marknadsutvecklingen i det kortare perspektivet är både utmanande och svårförutsägbar. Dock är vi fortsatt trygga med vår strategiska riktning och de underliggande drivkrafterna i vår kategori så som en fortsatt förskjutning mot e-handelskanalen. Vi bygger balanserat för långsiktig tillväxt i linje med vår strategi. Och vår ambition är att lönsamhetsnivån ska höjas i takt med att vi adderar tillväxt och skalar in de kostnadsökningar som kommit med de investeringarna vi gjort under det senaste året.

Vi ser nu fram emot fiskesäsongen 2022 och vårt lager är välfyllt med både spännande nyheter och klassiska bästsäljare. Vi önskar alla våra kunder och aktieägare god fiskelycka under 2022. En ny säsong av vår YouTube-produktion Perch Fight sänds just nu för den som vill hämta inspiration inför kommande fiskepass.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera