1515
Ratos AB: Fortsatt stark resultatutveckling i det första kvartalet
Utveckling Ratoskoncernen
 • Periodens resultat för Ratoskoncernen ökade till 1 733 MSEK (-113)
 • Rörelseresultatet från kvarvarande verksamhet för Ratoskoncernen uppgick till 154 MSEK (-14)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,27 SEK (-0,38)
 • Resultat per aktie efter utspädning, justerat för realisationsresultat uppgick till -0,04 SEK (-0,38)
 • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 285 MSEK (1 391)
Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar
 • Nettoomsättningen minskade till 4 666 MSEK (5 588), främst beroende på avyttringen av Bisnode 
 • EBITA ökade till 173 MSEK (108)
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till -524 MSEK (-107)

 

Väsentliga händelser under och efter periodens slut
 • 8 januari slutförde Ratos försäljningen av Bisnode, exklusive Bisnode Belgien, och den 31 mars slutfördes försäljningen av Bisnode Belgien. Köpeskillingen för Ratos ägarandel om 70% i båda verksamheterna uppgick sammantaget till 3 879 MSEK, vilket medförde en koncernmässig reavinst om 1 773 MSEK under det första kvartalet.
 • 4 mars förvärvade HL Display bolaget Concept Group och stärker därigenom sin marknadsledande position i Storbritannien.
 • 10 mars tecknade Ratos avtal om att förvärva 63% av Vestia Construction Group, som utgör ett komplement till Ratos befintliga byggbolag HENT, både geografiskt och kompetensmässigt.
 • 1 april förvärvade HL Display bolaget CoolPresentation och stärker därigenom sin marknadsposition i Nederländerna.

"Under det första kvartalet, som är säsongsmässigt litet, ökade bolagsgruppens EBITA med 61%. Detta trots att Bisnode, som representerade 54% av resultatet i det första kvartalet 2020, inte ingår i bolagsgruppen detta kvartal. Samtidigt har lönsamheten förbättrats. Pandemin påverkade kvartalet med minskad försäljning som följd. Trots det har samtliga bolag med undantag för Diab och HENT, förbättrat eller starkt förbättrat sina resultat. I kvartalet slutfördes två bolagsförsäljningar och två bolagsförvärv. Efter periodens utgång genomfördes ytterligare ett förvärv".

Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com

Länk till audiocast:  (http://www.financialhearings.com/event/13557)https://www.financialhearings.com/event/13557

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 333 300 9265
SE: +46 8 505 583 59
US: +1 844 625 1570

Stockholm den 30 april 2021
Jonas Wiström
VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Johan Hähnel, tf Kommunikation och IR
08-700 17 00

Jonas Ågrup, CFO
08-700 17 00

Jonas Wiström, VD och koncernchef
08-700 17 00
 

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 07:00 CEST.

Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?