1515
Annons
EMPLICURE DELÅRSRAPPORT Q3 2021 - VI BYGGER ETT STARKT TEAM OCH LÄGGER GRUNDEN FOR TILLVÄXT

Efter sommarens nyemission och efterföljande börsintroduktion står vi starkt rustade. Tredje kvartalets fokus har varit att växla upp, samt driva utvecklingen av bolagets två huvudprojekt; Empli03, vår läkemedelskandidat mot kronisk smärta, samt Amp01, vår orala tobaksfria nikotinprodukt i form av torra, vita snuspåsar som konsumentprodukt. Bada projekten utvecklas pa vara egna biokeramiska och patenterade teknologier och plattformar.

EMPLICURE DELÅRSRAPPORT Q3 2021 - VI BYGGER ETT STARKT TEAM OCH LÄGGER GRUNDEN FOR TILLVÄXT

Efter sommarens nyemission och efterföljande börsintroduktion står vi starkt rustade. Tredje kvartalets fokus har varit att växla upp, samt driva utvecklingen av bolagets två huvudprojekt; Empli03, vår läkemedelskandidat mot kronisk smärta, samt Amp01, vår orala tobaksfria nikotinprodukt i form av torra, vita snuspåsar som konsumentprodukt. Bada projekten utvecklas pa vara egna biokeramiska och patenterade teknologier och plattformar.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september

· Nettoomsattningen uppgick till 0,0 (0,1) MSEK

· Rorelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,7 (-0,8) MSEK

· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -4,3 (-0,8) MSEK

· Kassaflodet uppgick till 20,1 (-0,2) MSEK

· Resultat per aktie -0,42 (-0,08) SEK


1 januari - 30 september

· Nettoomsattningen uppgick till 0,1 (0,2) MSEK

· Rorelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,9 (-3,0) MSEK

· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -13,3 (-3,0) MSEK

· Kassaflodet uppgick till 23,4 (1,8) MSEK

· Resultat per aktie -1,29 (-0,30) SEK

· Emplicure noterades pa Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail ca@mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)72 33 68 68
Email: aln@emplicure.com

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl 8:30 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-DELARSRAPPORT-Q3-2021-VI-BYGGER-ETT-STARKT-TEAM-OCH-LAGGE.pdf
DELARSRAPPORT-Q3-2021-VI-BYGGER-ETT-STARKT-TEAM-OCH-LAGGER-G.pdf

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Emplicure är listat på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera