1515
Annons
Safello publicerar delårsrapport för Q1 2022

Stockholm den 13 maj 2022 | Idag publicerar Safello Group AB ("Safello") bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på safello.com/ir (https://safello.com/sv/investors/reports/). Första kvartalet kännetecknades av en stärkt marknadsposition i och med tillkännagivandet av den nya produkten Crypto-as-a-Service som riktar sig till finansiella institutioner. Erbjudandet tillkännagavs i samband med avsiktsförklaringen (LOI) med Avanza. Nettoomsättningen ökade med +5% jämfört med det första kvartalet föregående år och uppgick till 205,2 MSEK (194,7). Bruttoresultatet minskade med -19% och uppgick till 8,5 MSEK (10,5).

- Tillkännagivandet av Crypto-as-a-Service stärker vår långsiktiga position. Efterfrågan på erbjudandet växer vilket är ett resultat av avsiktsförklaringen med Avanza, Safellos regulatoriska arbete samt den kommande MiCA-förordningen. Samtidigt behåller vi vår ledande position i Sverige genom att fortsätta att förbättra vårt erbjudande för privatpersoner, säger Frank Schuil, vd och medgrundare av Safello.

Idag klockan 13.00 presenterar Safello kvartalsrapporten och genomför en Q&A. Presentationen hålls på engelska och livesänds på Safellos LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/safello) och YouTube (https://www.youtube.com/c/SafelloAB). 

Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av första kvartalet (januari-mars 2022) 
 • Nettoomsättningen ökade med +5% jämfört med det första kvartalet föregående år och uppgick till 205,2 MSEK (194,7).
 • Bruttoresultatet minskade med -19% och uppgick till 8,5 MSEK (10,5)
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,1 MSEK (1,3). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (0,8).
 • Periodens resultat uppgick till -4,0 MSEK (0,8).
 • Koncernen hade vid utgången av det första kvartalet en kassa på 28,2 MSEK (15,0) och i tillägg 10,1 MSEK (0,0) i likvida kryptotillgångar. Investeringarna i kryptotillgångar bokförs och redovisas till anskaffningsvärde i moderbolagets balansräkning.
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier (20 449 600 aktier) uppgick till -0,20 kronor.
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier efter potentiell utspädning (21 440 668 aktier) uppgick till -0,19 kronor.
 • Antalet exekverade ordrar under kvartalet ökade med +13% och uppgick till 64 841 stycken (57 403).
Väsentliga händelser under det första kvartalet
 • Den 20 januari mandaterade Safello bolaget ABG Sundal Collier ASA ("ABGSC") som likviditetsgarant i Safellos aktie som är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
 • Safello har från och med den 14 februari infört en ny nivå-baserad avgiftsstruktur där alla köp och försäljningar mäts på en aggregerad rullande 12-månadersperiod. Den nya avgiftsstrukturen ger ytterligare transparens och förenklar handelsprocessen för kunderna, där kunder automatiskt får en förmånligare avgiftsnivå beroende på handelsvolym, jämfört med tidigare struktur där ansökan behövdes för att få ett premiummedlemskap. 
 • Safello har per den 21 februari stängt ner Safello Widget och Partner Widget och ersatt detta med ett nytt affiliate partnerprogram, genom den globala plattformen för partnerskapshantering impact.com. 
 • Emelie Moritz har tillträtt som COO i mars 2022, och Andreas Kennemar (tidigare COO), har övergått till Chief Business Development Officer. 
 • Den 14 mars meddelade Safello att bolaget ingått en avsiktsförklaring (LOI) avseende ett potentiellt samarbete med Avanza Bank (helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB) kring kryptovalutatjänster. Ambitionen med avsiktsförklaringen är att utvärdera ett potentiellt samarbete för distribution av Safellos tjänster via Avanzas plattform. 
 • Safello har även inlett ett samarbete med skattetjänsten Divly för att erbjuda sina användare en sömlös process för att beräkna och hantera skatt på sina kryptovalutatransaktioner. Integrationen med Divly förenklar deklarationsprocessen eftersom användare får tillgång till verktyg som automatiskt beräknar utfallet och skapar en K4-rapport.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Safello höll den 27 april 2022 årsstämma i Stockholm. En sammanfattning av samtliga beslut finns i pressmeddelande från den 27 april tillgängligt på bolagets hemsida.
 • Årsstämman beslutade bland annat om omval av Frank Schuil, Jacob Jacobsson, Sepehr Alavi, Knut Pedersen och Johan Lorenzen som styrelseledamöter och omval av Jacob Jacobsson som styrelseordförande. Christina Ploom fanns inte tillgänglig för omval och ingår därav inte längre i bolagets styrelse. 

Av miljö- och kostnadsskäl har Safello Group AB beslutat att inte skriva ut rapporten. En utskrift kan distribueras till aktieägarna på begäran.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 722 52 34 51

Safello är Sveriges ledande kryptomäklare med målet att göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett tryggt och enkelt sätt att köpa, sälja och förvara kryptovalutor genom sömlösa transaktioner till marknadsledande hastigheter. Safello är verksamt i Sverige och registrerat som en finansiell institution hos Finansinspektionen sedan 2013 och börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com (https://safello.com/sv/).

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera