1515
Dustin Group AB: Q2: Stark marknadsposition och kostnadsfokus bidrar till rekordresultat
Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen ökade med 4,0 procent till 3 683 miljoner kronor (3 543).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 6,4 procent (4,0) varav SMB 8,3 procent (2,8), LCP 4,9 procent (4,1) och B2C 5,5 procent (12,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 16,1 procent (15,7).
 • Justerat EBITA uppgick till 201 miljoner kronor (154) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,5 procent (4,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 177 miljoner kronor (133), inklusive jämförelsestörande poster om -1 miljoner kronor (3).
 • Kvartalets resultat uppgick till 122 miljoner kronor (92).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38 kronor (1,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 218 miljoner kronor (155).
September 2020-februari 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 4,7 procent till 7 379 miljoner kronor (7 051).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 7,2 procent (5,0) varav SMB 7,7 procent (1,4), LCP 6,5 procent (9,3) och B2C 10,4 procent (-7,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,8 procent (15,8).
 • Justerat EBITA uppgick till 372 miljoner kronor (310) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,0 procent (4,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 308 miljoner kronor (251), inklusive jämförelsestörande poster om -15 miljoner kronor (-11).
 • Periodens resultat uppgick till 213 miljoner kronor (178).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,40 kronor (2,00).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 483 miljoner kronor (380).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 2,0 (3,1) exklusive effekterna av IFRS 16 Leasingavtal. Vid beräkning inklusive effekterna uppgår nyckeltalet till 2,2 (3,5).

"Vi har stärkt vår position på marknaden och redovisar en solid organisk omsättningstillväxt i det andra kvartalet. Efterfrågan på hårdvara har varit fortsatt god och vår onlinebaserade kärnverksamhet har utvecklats starkt i takt med att onlinehandel och behov av mobilitet, molntjänster och säkerhet har ökat. Samtidigt har marknaden påverkats av såväl brist på komponenter såsom processorer och grafikkort som försenade leveranser. Vi har dragit fördel av ett proaktivt agerande i våra inköp och vår starka position i värdekedjan, med nära relationer till leverantörer och distributörer, vilket har säkerställt god tillgång på hårdvara. Vår dynamiska prismodell har stärkt vårt prisledarskap på marknaden och i kombination med ett fortsatt kostnadsfokus resulterat i att vårt justerade EBITA-resultat ökade med över 30 procent och EBITA-marginalen stärktes kraftigt i kvartalet", säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se,0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Head of Communication

eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1700 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?