1515
Annons
Vestum, via dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad, stärker sin position i järnvägsmiljö genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 85 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ABR Mark & Järnväg AB (”ABR”). ABR kommer att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2021 genererade ABR en omsättning om 85 MSEK. ABR har en EBITA-marginal som är i linje med Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal. Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och emittering av aktier i Vestum, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %.

Om ABR

ABR grundades 2014 och utför järnvägsarbeten åt primärt statliga beställare. Inom erbjudandet ingår bland annat arbeten som slipers-, räls-, spår- och växelbyten.

ABR har 13 anställda och har sitt huvudkontor i Örebro.

ABR:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Rosenqvist Entreprenad från och med maj 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi ABR till Rosenqvist Entreprenad och Vestum! ABR är ett framgångsrikt specialistbolag inom järnvägssektorn med fokus på mark- och kanalisationsarbeten. Bolaget har genererat hög tillväxt sedan starten för snart 10 år sedan och kompletterar Rosenqvist Entreprenad på ett utmärkt sätt, bland annat genom geografisk expansion. ABR utgör vårt sjätte förvärv i järnvägsmiljö och vi ser positivt på att fortsätta konsolidera selektiva delar av järnvägssektorn där Vestum har bred kompetens och lång erfarenhet, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer att erläggas genom betalning med kontanter och emittering av 640 410 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 13 april 2022 till och med 28 april 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 366 177 546 till 366 817 956 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera