1515
Delårsrapport för januari – September 2020

STOCKHOLM – den 11 november 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2020. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Flera av våra portföljbolag har gjort nya framsteg under det gångna kvartalet och nu ser vi med spänning fram emot kliniska resultat från Aprea, Dilafor och Forendo Pharma, vilka förväntas kunna kommuniceras i slutet av året eller i början av 2021. Extra intressant kommer det naturligtvis bli att ta del av Apreas topline-resultat från fas 3-studien av eprenetapopt, som är den läkemedelskandidat vilken befinner sig närmast en marknadsregistrering och har potential att revolutionera behandlingen av den dödliga cancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Karolinska Development sålde en del av sitt innehav i portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB – ett holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska Development – avyttrade aktier i Aprea i samma transaktion. Totalt omfattade transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea och inbringade netto cirka SEK 39 miljoner till Karolinska Development. Efter transaktionen har Karolinska Development ett kvarvarande indirekt innehav i Aprea genom KDev Investment, vilket är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier (juli 2020).
 • Aprea Therapeutics beslutade att utöka rekryteringen av patienter i sin kliniska fas 1-studie som utvärderar eprenetapopt i TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML). Efter att en inledande säkerhetutvärdering nu genomförts i studien kommer den första expansionsgruppen att utvärdera eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin som första linjens behandling av TP53-muterad AML (juli 2020).
 • Karolinska Developments styrelseordförande, Hans Wigzell, lämnade sitt uppdrag av personliga skäl. En process har initierats för att utse en ny ordförande (augusti 2020).
 • Portföljbolaget OssDsign rapporterade positiva interimresultat från en studie där patienter med bendefekter i munhålan behandlats med bolagets patenterade kalciumfosfatmaterial. Detta bedöms öppna möjligheter för användning av OssDsigns implantatteknologi inom nya indikationsområden (augusti 2020).
 • Magnus Persson lämnade på egen begäran positionen som styrelseledamot i Karolinska Development med anledning av sin roll som grundare och partner i Eir Ventures, en nystartad fond för investeringar i life science-sektorn (augusti 2020).
 • Portföljbolaget Promimic meddelade att bolagets samarbetspartner, INNOVASIS Inc. erhållit ett FDA-godkännande enligt 510(k) för ett 3D-printat ryggimplantat. Implantatet, som blir det första i sitt slag på marknaden, är behandlat med Promimics bioaktiva ytmodifiering HAnano Surface® för förbättrad inläkning och stimulering av ben-nybildning och bentillväxt på implantatytan (augusti 2020).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition meddelade att man kommer att presentera resultaten från den nyligen genomförda kliniska fas 2a-studien av läkemedelskandidaten golexanolon vid The Liver Meeting Digital Experience™ 2020 den 13–16 november 2020. Golexanolon utvecklas för behandling av hepatisk encefalopati (leverkoma) (september 2020).
 • Karolinska Development meddelade att bolagets finansdirektör och vice vd, Fredrik Järrsten, har sagt upp sin anställning. Han kommer att kvarstå i sin roll till dess en efterträdare utsetts, dock som längst till den 7 mars 2021 (september 2020).
 • Portföljbolaget OssDsign erhöll ett godkännande från patentmyndigheten i USA för ett patent relaterat till designen av bolagets produkt Cranial PSI. Genom godkännandet stärks patentskyddet för OssDsigns teknologi på bolagets viktigaste geografiska marknad (september 2020).
 • Karolinska Development meddelade att resultatet för tredje kvartalet 2020 kommer att påverkas negativt med cirka 190 Mkr till följd av den senaste tidens kursutveckling i det börsnoterade portföljbolaget Aprea Therapeutics. Resultateffekten har ingen påverkan på Karolinska Developments kassaflöde (september 2020).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) accepterade portföljbolaget Aprea Therapeutics Investigational New Drug (IND)-ansökan avseende dess nya läkemedelskandidat APR-548 för behandling av TP53-mutant myelodysplastiskt syndrom (MDS). APR-548 är en nästa generations reaktiverare av muterat p53 och utvecklas för oral administrering (oktober 2020).
 • En artikel som beskriver portföljbolaget OssDsigns unika regenerativa implantat har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States). Artikeln redogör för hur OssDsigns implantatkoncept och patenterade materialkomposition bidrar till benåterväxt och sammanväxning med befintligt ben (oktober 2020).
 • Portföljbolaget OssDsign har förvärvat Sirakoss Ltd – ett företag verksamt inom bengraftsubstitut. Förvärvet, vilket bedöms ge OssDsign omedelbar tillgång till en femfaldigt större adresserbar marknad, delfinansieras genom en kraftigt övertecknad riktad nyemission om cirka 65 MSEK före transaktionskostnader. Ett stort antal svenska och internationella investerare deltog i emissionen (november 2020).

Finansiell sammanfattning

 • Nettoresultatet under tredje kvartalet uppgick till SEK-169,4 miljoner (SEK -14,6 miljoner under tredje kvartalet 2019). Resultatet per aktie var SEK -1,0 (SEK -0,2 under tredje kvartalet 2019). För perioden januari – september 2020 uppgick nettoresultatet till SEK -293,4 (-25,8) miljoner.
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under tredje kvartalet uppgick till SEK -173,9 miljoner (SEK 10,4 miljoner under tredje kvartalet 2019). Resultatet beror till största delen på den negativa utvecklingen av aktiekurserna för det noterade innehavet Aprea Therapeutics. För perioden januari – september 2020 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -289,2 (415,1) miljoner.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 024,1 miljoner i slutet av september 2020, en minskning med SEK 307,7 miljoner från SEK 1 331,8 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av september 2020 till SEK 675,8 miljoner, en minskning med SEK 209,5 miljoner från SEK 885,2 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,4 miljoner under tredje kvartalet 2020 (SEK 0,7 miljoner under tredje kvartalet 2019). För perioden januari – september 2020 uppgick intäkterna till SEK 2,1 (2,7) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje kvartalet uppgick till SEK 4,0 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under tredje kvartalet till SEK 29,1 miljoner.
 • Likvida medel ökade med SEK 25,0 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 71,1 miljoner per den 30 september 2020.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 714,4 miljoner per den 30 september 2020.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - september 2020 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?