1515
Annons
SaveLend Group lanserar Treyd som kreditförmedlare på investeringsplattformen

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) lanserar idag Treyd som extern kreditförmedlare (originator) på investeringsplattformen. Treyds importkrediter ger investerarna på investeringsplattformen möjlighet att finansiera rörelsekapital för snabbväxande importbolag. Samarbetet bidrar till ytterligare diversifieringsmöjligheter för investerarna samt ett ökat inflöde av krediter och Treyd förväntas bidra med en investeringsvolym om 100 MSEK för 2022.

Idag lanseras Treyd som extern kreditförmedlare på investeringsplattformen SaveLend.se. För SaveLend Group innebär detta ytterligare förbättringar för Bolagets investerare. Med en ny kredittyp kan investerarna välja att utöka diversifieringen på sina depåer än mer och det ökade inflödet av krediter medför goda förutsättningar för en fortsatt hög investeringsgrad på investeringsplattformen. Durationen på dessa importkrediter är 30-120 dagar vilket också bidrar till ett mer kontinuerligt kassaflöde. Under 2022 förväntas Treyd bidra med en investeringsvolym uppgående till 100 MSEK.

Treyd grundades i slutet av 2019 utifrån övertygelsen att bolag som handlar med fysiska varor ska kunna växa lika snabbt som de som erbjuder digitala produkter. Verksamheten är en köp nu, betala senare-tjänst för internationella leverantörskedjor. Genom att betala sina kunders leverantörsfakturor och låta kunderna betala upp till 120 dagar senare hjälper Treyd sina kunder att frigöra viktigt rörelsekapital som möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagen. Kreditbedömningen hanterar Treyd genom en noggrann egenutvecklad kreditgivningsmodell som främst baseras på kundens finansiella ställning och extern ratingdata. Modellen lägger särskild vikt vid företagens förmåga att omvandla sina omsättningstillgångar till likvida medel. Treyd tittar på hur kreditvärdigt bolaget bedöms av externa parter men fördjupar sig också i företagets rörelsekapital eftersom de krediter som ges är på maximalt 120 dagar.

Treyds krediter har sedan en tid tillbaka varit tillgängliga i mindre skala på investeringsplattformen. Då som en del av den interna kreditförmedlaren SBL Finans Fakturaköp då de inkommit via faktureringsplattformen. Under denna period har importkrediterna varit föremål för dubbel kontroll, både Treyds egna och SaveLends kreditkontroll. Detta tillvägagångssätt har möjliggjort för SaveLend Group att ansluta den nya kreditförmedlaren på ett noga kontrollerat sätt med en testperiod där SaveLend Group haft full insyn i vilka krediter som godkänts av Treyd och därmed kunnat säkerställa kvaliteten i såväl krediter som Treyds hantering. När Treyd nu lanseras som extern kreditförmedlare på plattformen så kommer inflödet av importkrediter att utökas. Initialt kommer samtliga krediter som täcks av kreditförsäkring – där den större delen av beloppet är försäkrat mot kreditförluster, att godkännas automatiskt på plattformen. De importkrediter som ej omfattas av kreditförsäkring kommer även fortsättningsvis att bedömas av SaveLends kreditkommitté.

“Treyd är en utmärkt matchning för oss, vi ser stor potential i att kunna utöka inflödet av krediter och låta det växa tillsammans med Treyd de kommande åren. Vi har också i och med detta samarbete fått bevis på effektiviteten i vår onboardingmodell för externa kreditförmedlare där vi inleder i liten skala med en omfattande testperiod och noggrann övervakning för att sen, när vi sett att allt fungerar bra, lyfta ut partnern som en egen extern kreditförmedlare på plattformen för att förbättra skalmöjligheten”, säger Ludwig Pettersson, vd för SaveLend Group.

“Vi är självklart glada att kunna skala upp vårt samarbete med SaveLend Group ytterligare och ta klivet till att bli kreditförmedlare på investeringsplattformen. Samarbetet med SaveLend Group har gett våra kunder finansiering som möjliggjort för dem att skala upp sina verksamheter, samtidigt som investerarna på SaveLend.se fått bra avkastning på sina investeringar. Det är en win-win!”, säger Peter Beckman, vd för Treyd.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera