1515
Annons
Volati AB: Delårsrapport januari-mars 2022

"En bra start på 2022"
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet januari-mars 2022
 • Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 1 665 Mkr (1 254)
 • EBITA ökade med 1 procent till 102 Mkr (102)
 • Resultat efter skatt minskade med 19 procent till 54 Mkr (66)
 • Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet minskade med 25 procent
till 0,42 kr (0,56)
 • Resultat per stamaktie ökade med 3 procent till 0,42 kr (0,412)
 • Resultatet i kvartalet påverkades negativt av kriget i Ukraina och av materialbrist på grund av en nu avslutad strejk vid papperstillverkaren UPM i Finland
 • Den 17 januari slutfördes förvärvet av den norska etikettproducenten Skipnes
till affärsenheten Ettiketto Group
 • Den 1 mars slutfördes förvärvet av det norska lås- och beslagsbolaget

Gunnar Eiklid till affärsområde Salix Group

Händelser efter rapportperioden
 • Den 8 april förvärvades det finska bolaget Terästorni OY, en global marknadsledande leverantör av utrustning och tankar speciellt utvecklade för massa- och pappersindustrin, till affärsenheten Tornum inom affärsområde Industri.
 • Den 25 april förvärvades MAFI Group AB, en global marknadsledande leverantör av infästningslösningar för till exempel telekomutrustning och solpaneler. MAFI kompletterar vår verksamhet Scanmast väl inom affärsområde Industri.

Vd har ordet
2022 har startat bra för Volati trots tragiska omständigheter i vår omvärld genom Rysslands krig i Ukraina. Våra verksamheter utvecklas mycket väl och i linje med den utveckling vi sett de senaste kvartalen. Nettoomsättningen har ökat med 33 procent och EBITA med en procent jämfört med samma period 2021. Den lägre tillväxten i EBITA förklaras av de negativa effekterna av kriget i Ukraina och den nu avslutade strejken i Finland. Dessa händelser har hanterats väl och jag räknar med att vi kan kompensera för dessa negativa effekter under återstoden av året. Förvärvsaktiviteten har under inledningen av 2022 varit hög, och vi har hittills slutfört fyra förvärv som kommer tillföra Volati 650 Mkr i omsättning på årsbasis med god lönsamhet. Samtliga förvärv är tilläggsförvärv och vi räknar med att utvinna samordningsvinster.

Våra två affärsområden fortsätter att utvecklas väl under inledningen av 2022. Inom Salix ökade omsättningen med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år, EBITA ökade med 9 procent under samma period. Vi ser en stark efterfrågan inom proffs- och industrimarknaden vilket gynnar affärsenheterna riktade mot bygg- och träindustri, medan vi upplever en viss försiktighet bland kunderna inom den konsumentinriktade delen av Salix verksamhet. Vi jobbar aktivt med prissättning och tillväxtbefrämjande åtgärder. Under kvartalet har vi slutfört ett förvärv och vi ser stora möjligheter att fortsätta med en förvärvsdriven tillväxt. Vårt arbete med att bygga ett starkt och självständigt affärsområde fortsätter.

Inom Industri har vi haft en fortsatt stark underliggande efterfrågan vilket tillsammans med genomförda förvärv innebär en omsättningstillväxt på 50 procent jämfört med samma period 2021. EBITA tillväxten uppgick till en procent under samma period och har påverkats negativt av två effekter; Tornums exponering mot Ukraina och Ryssland innebar en negativ EBITA-påverkan på cirka 25 Mkr, och den nu avslutade strejken i UPM i Finland har påverkat Ettikettos EBITA negativt med cirka 10 Mkr till följd av materialbrist. För Tornum räknar vi med mycket små resultateffekter från exponeringarna mot Ryssland och Ukraina under resterande del av året. Ettiketto Group har en fortsatt god orderingång och vi förväntar oss temporärt högre volymer än normalt när materielleveranserna återgår mot det normala. Sedan årsskiftet har vi slutfört tre tilläggsförvärv i affärsområdet och vi ser ytterligare förvärvsmöjligheter inom flertalet av våra verksamheter inom Industri.

Rysslands invasion av Ukraina har ännu en gång visat att Volatis lokala ansvarstagande inte bara fungerar väl ur ett finansiellt perspektiv, utan även för att hantera utmanande situationer på ett mänskligt plan. Tornum tillsammans med sin personal i Ukrainas närområden har tagit väl om hand om de anställda med familjer som tvingas fly. Personalen och storägarna i Volati-koncernen har även genomfört en insamling som gått till de som drabbats av kriget.

Fortsatt arbete med vår värdeskapande affärsmodell

Volati fortsätter stå starkt, och med vår decentraliserade styrningsmodell tillsammans med starkt lokalt entreprenörskap i våra verksamheter är vi trygga med att vi på ett bra sätt kan fortsätta leverera värde.

Vi har lyckats bibehålla vår höga förvärvstakt; under de senaste tolv månaderna har vi förvärvat bolag med en samlad årsomsättning om cirka 1,6 miljarder kronor, varav cirka 650 Mkr under 2022. Vi räknar med ett betydande värdeskapande efter förvärvstillfället i form av synergier, samordningsfördelar och fortsatt utveckling av våra bolag.

En central del i Volatis affärsmodell och i utvecklingen av våra bolag är kompetens- och ledarskapsutveckling. Vi tar vårt långsiktiga ägaransvar på allvar och för oss är det därför högprioriterat att utveckla våra befintliga ledare samt fostra nya. Mot den bakgrunden är det glädjande att av våra 22 VD:ar är 15 internt rekryterade, och två av våra senast rekryterade VD:ar har genomgått Volati Management Program - vårt program för unga framtida ledare där vi hanterar områden som strategi, ledarskap och Volatis värdegrund. En annan del i vårt arbete med kompetens och ledarskapsutveckling är Volati Knowledge där vi ger affärsenheterna verktyg för att förbättra deras arbetsprocesser genom utbildningar inom exempelvis förvärv, inköp och hållbarhet.

Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Telefonkonferens
Vd Andreas Stenbäck och CFO Martin Aronsson presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 26 april klockan 09.00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för delta i telefonkonferensen: 08-505 583 71
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/volati-q1-2022

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 07.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se
Martin Aronsson, CFO Volati AB, 070-741 20 12, martin.aronsson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 18 länder, cirka 1 800 anställda och en årlig omsättning om drygt 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?