Styrelsen för Electra föreslår utdelning för 2019

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-10-07

Styrelsen för Electra föreslår utdelning för 2019

 

Styrelsen för Electra Gruppen AB har beslutat föreslå en utdelning till aktieägarna på 2,25 kronor per aktie
för räkenskapsåret 2019. Utdelning är villkorad av ett godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas
hållas under november månad. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Vidare föreslår styrelsen att bolaget, utöver det utdelningsförslag som kommer att presenteras inför den ordinarie
årsstämman 2021 avseende räkenskapsåret 2020, lämnar en extra utdelning om 1,00 kronor per aktie. Detta förslag
är villkorat av ett godkännande på årsstämman den 27 april 2021.

Styrelsen beslutade i maj 2020 att, som en konsekvens av den då rådande osäkerheten kring Covid-19 och dess
effekter, dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen valde att försäkra
sig om att bolaget skulle vara så väl rustat som möjlig och med oinskränkt handlingsfrihet för eventuella utmaningar
som inte kunde uteslutas uppstå i spåren av pandemin. Styrelsen öppnade också för att under hösten återkomma
med en kallelse till extra bolagsstämma för att, om förutsättningarna medgav, besluta om utdelning.

”Med det starka andra kvartal som bolaget presenterade i rapporten den 20 augusti och en fortsatt god
försäljningsutveckling under det tredje kvartalet gör styrelsen nu bedömningen att en utdelning för 2019 är möjlig
att verkställa. Styrelsens förslag om 2,25 kronor per aktie ska ses i relation till det ursprungliga förslaget om 3,25
kronor per aktie. Vi gör, med avseende på att pandemin fortfarande pågår i vårt samhälle och globalt, bedömningen
att en viss återhållsamhet i utdelningens storlek är motiverad. Vi fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och
dess eventuella effekter på vår affär med stor noggrannhet, säger Peter Elving, styrelseordförande i Electra Gruppen AB (publ).

En kallelse kommer att publiceras i god tid inför den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO Electra Gruppen, telefon 0480-584 09

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,
som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination
med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020 kl. 10.15.

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?