Bokslutskommuniké 2020, januari - december Coor Service Management Holding AB

Bokslutskommuniké 2020, januari - december, Coor Service Management Holding AB

Fjärde kvartalet 2020                                                      
 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 489 (2 732) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent, tillväxten från förvärv till 1 procent och valutaeffekter till -3 procent.
 • Justerat EBITA var 153 (152) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (5,6) procent.
 • EBIT uppgick till 82 (74). Resultat efter skatt var 49 (42) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,4) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 202 (311) MSEK. Kassagenereringen för de senaste 12 månaderna uppgick till 108 (104) procent.
 • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 1,6 (2,3).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 4,40 (0,00) kr per aktie, varav 2,00 (0,00) ordinarie och 2,40 (0,00) extra utdelning och att utbetalning ska ske vid två tillfällen om 2,00 respektive 2,40 kr per aktie.
Helåret 2020
 • Nettoomsättningen under helåret 2020 uppgick till 9 591 (10 313) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till -2 procent.
 • Justerat EBITA var 556 (549) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (5,3) procent.
 • EBIT uppgick till 318 (299) MSEK. Resultat efter skatt var 191 (169) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,0 (1,8) SEK.
 • Operativt kassaflöde var 643 (591) MSEK.
 • Stora delar av året har präglats av covid-19 i Norden vilket påverkar bolaget negativt. För en sammanfattning av påverkan och Coors agerande kopplat till covid-19, se sid 3.

 

" 2020 - ett styrkebesked för Coors affärsmodell och organisation - trots pandemin

AnnaCarin Grandin, VD och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Okt- dec Jan - dec

(MSEK) 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 2 489 2 732   9 591 10 313
 Organisk tillväxt, % -7 3 -7 5
 Förvärvad tillväxt, % 1 2 2 2
 Valutakurseffekter, % -3 0 -2 1
Justerat EBITA 153 152   556 549
Justerad EBITA-marginal, % 6,2 5,6   5,8 5,3
EBIT 82 74   318 299
Resultat efter skatt 49 42   191 169
Operativt kassaflöde 202 311   643 591
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,4   2,0 1,8

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 23 i rapporten. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 11 februari 2021 klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=6A18AEBC-DF1C-4680-B9E6-121A4946B427

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642693 (Sverige), +4723963688 (Norge), +4578723251 (Danmark), +358981710522 (Finland) eller +443333009032 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Årsstämma 2021

Årsstämman hålls den 26 april klockan 15:00. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om anmälan, kallelse med mera anslås på bolagets hemsida den 5 april.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020                                                                                              Vecka 13, 2021

Delårsrapport januari - mars 2021                                                                         26 april 2021

Årsstämma 2021                                                                                                    26 april 2021

Delårsrapport januari - juni 2021                                                                          15 juli 2021

Delårsrapport januari - september 2021                                                                9 november 2021

Delårsrapport januari - december 2021                                                                 10 februari 2022

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 65 80).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef AnnaCarin Grandin (+46 10 559 57 70) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. 

Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?