1515
Nokia jatkaa strategiansa ja toimintamallinsa uudistamista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.12.2020 klo 8.00

Nokia jatkaa strategiansa ja toimintamallinsa uudistamista 

 • Nokia keskittyy toimittamaan kriittisiä verkkoja viestintäpalveluiden tarjoajille, yrityksille ja internet-toimijoille
 • Yhtiö tavoittelee teknologiajohtajuutta kaikissa niissä segmenteissä, joissa se kilpailee
 • Nokia näkee arvonluontimahdollisuuksien siirtyvän kohti puolijohteita, pilvinatiiveja ohjelmistoja ja palvelupohjaisia as-a-service -liiketoimintamalleja 
 • Nokia antaa lisätietoa liiketoimintaryhmiensä arvioiduista liikevoittomarginaaleista vuodelle 2021. Nokian aiemmin julkaisemat, koko yhtiötä koskevat näkymät vuosien 2020 ja 2021 osalta pysyvät ennallaan

Espoo – Nokia kertoi tänään lisää strategiatyöstään ja 29.10 julkaistun toimintamallinsa uudistamisesta. 1.1.2021 voimaan astuvan toimintamallin ja uusien strategisten painopisteiden kautta Nokia vastaa paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Nokia kertoo tarkemmin liiketoimintaryhmiensä strategioista 18.3.2021 järjestettävässä Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa.

Nokian kolme painopistettä

“Uudistusten tavoitteena on varmistaa Nokian asema teknologiajohtajana muuttuvassa maailmassa”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

”Teknologian rooli maailmaa ravistelevien suurten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ympäristökysymysten, resurssien niukkuuden, eriarvoisuuden sekä tuottavuuden heikentymisen ratkaisemiseksi on merkittävä. Tämän seurauksena tulemme näkemään kriittisten verkkojen roolin kasvun kaikkialla yhteiskunnassa."

Kriittiset verkot ovat edistyneitä verkkoja, jotka mahdollistavat yrityksille ja yhteiskunnille kriittisiä palveluita. Lähitulevaisuudessa niiden merkitys kasvaa yhteiskunnan eri osa-alueilla ja tämä laajentaa Nokian markkinaa viestintäpalveluiden tarjoajien, yritysten ja internet-toimijoiden suuntaan.

Kriittisiä verkkoja ei yleensä osteta kokonaisuutena vaan osissa parhaan teknologian, suorituskyvyn ja kilpailukykyisen hinnan tarjoavilta toimijoilta. Nokian tavoitteena on olla teknologiajohtaja kaikissa niissä segmenteissä, joissa se päättää kilpailla.

”Nokialla on kaikki valmiudet olla luotettava kumppani kriittisissä verkoissa. Meillä on pitkä kokemus sekä korkean suorituskyvyn verkoista että yhteistyöstä maailman vaativimpien internet-toimijoiden kanssa. Olemme edelläkävijöitä kriittisille verkoille tärkeissä avoimissa ja virtuaalisissa radioverkoissa. Lisäksi ohjelmistomme ovat siirtymässä täysin pilvinatiiveiksi”, sanoi Lundmark.

Nokia näkee kasvavia mahdollisuuksia kriittisissä verkoissa niiden arvonmuodostuksen siirtyessä vähitellen monoliittisista järjestelmistä puolijohteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin. Tämä kehitys johtaa pilvinatiivien ja avointen rajapintojen yleistymiseen sekä uudenlaisiin liiketoimintamalleihin.

"Olemme yksi johtavista toimittajista, joka on kehittänyt monoliittisista ydinverkoista täysin pilvinatiiveja ja virtualisoituja. Näiden kehittäminen tulee olemaan meille jatkossa tärkeä painopiste teknologia- ja markkinajohtajuuden varmistamiseksi. Meillä on hyvät valmiudet tarjota uusia liiketoimintamalleja, kuten palvelupohjaisia as-a-service -ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin", Lundmark sanoi.

Teknologiajohtajuuden varmistamiseksi Nokia investoi pitkän aikavälin tutkimukseen ja patenttiportfolioon tavoitteenaan johtaa innovaatioissa, tuotekehityksessä, standardoinnissa ja patenteissa.

“Investoinnit pitkäjänteiseen tutkimus- ja innovaatiotyöhön tarjoavat meille mahdollisuuden ennakoida ja hyödyntää markkinamuutoksia ja olla uusien teknologioiden edelläkävijä”, Lundmark sanoi.

Nokia kertoo lisää neljän uuden liiketoimintaryhmän suunnitelmista

Nokia kertoi tänään vuoden 2021 sekä pidemmän aikavälin taloudellisista arvioista neljälle uudelle liiketoimintaryhmälleen. Analyytikoille suunnatussa verkkolähetyksessä käydään läpi jokaisen liiketoimintaryhmän markkinanäkymät, markkina-asema sekä strategiset painopistealueet.  

Nokian aiemmin julkaisemat näkymät vuosien 2020 ja 2021 osalta pysyvät ennallaan. Vuonna 2021 Nokia odottaa vertailukelpoisen* liikevoittomarginaalin olevan 7–10 prosenttia.  

Nokia aikoo julkaista uudelleen laaditut vertailutiedot vuodelta 2020 maaliskuun puoliväliin 2021 mennessä ja antaa yksityiskohtaisempaa tietoa 18.3.2021 järjestettävässä Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa.

 • Mobile Networks -liiketoimintaryhmän (matkapuhelinverkot) välitön tavoite on parantaa kannattavuuttaan sekä saavuttaa johtava asema 5G-verkoissa. Lisäksi liiketoimintaryhmä keskittyy edelläkävijäasemansa vahvistamiseen ORAN ja vRAN -järjestelmissä, mittakaavaedun ylläpitämiseen viestintäpalvelujen tarjoajien kanssa sekä kasvattaen liiketoimintaansa yrityksille suunnatuissa yksityisissä langattomissa verkoissa. Liiketoimintaryhmän arvioitu vertailukelpoinen liikevoittomarginaali* on noin nolla prosenttia vuonna 2021. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan merkittävästi pitkällä aikavälillä. 
 • Network Infrastructure -liiketoimintaryhmä (verkkoinfrastruktuuri, aiemmin IP and Fixed Networks) keskittyy kriittisten verkkojen osiin ja ratkaisuihin hyödyntämällä teknologiajohtajuuttaan IP-, optisissa- ja kiinteissä verkoissa sekä Alcatel Submarine Networks -yksikössä. Tavoitteena on vauhdittaa digitalisaatiota kaikilla toimialoilla. Vuonna 2021 liiketoimintaryhmän arvioidaan saavuttavan korkean yksinumeroisen vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin*. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan asteittain pidemmällä aikavälillä. 
 • Cloud and Network Services -liiketoimintaryhmä (pilvi- ja verkkopalvelut) luo arvoa niin viestintäpalveluiden tarjoajille kuin yritysasiakkaille kriittisten verkkojen kysynnän kasvaessa. Tämä kysynnän kasvu vie eteenpäin muutosta kohti pilvinatiiveja ohjelmistoja ja uusia palvelupohjaisia as-a-service -malleja. Vuonna 2021 liiketoimintaryhmän arvioitu vertailukelpoinen liikevoittomarginaali* on yksinumeroisen vaihteluvälin keskivaiheilla. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan merkittävästi pidemmällä aikavälillä. 
 • Nokia Technologies -liiketoimintaryhmä (teknologia) vastaa Nokian immateriaaliomaisuuden kaupallistamisesta ja arvon kasvattamisesta. Liiketoimintaryhmä investoi innovaatioihin ja maailmanlaajuisesti johtavaan patenttiportfolioonsa sekä etsii jatkuvasti uusia lisensointimahdollisuuksia. Vuoden 2021 osalta liiketoimintaryhmän arvioidaan parantavan hieman vertailukelpoista liikevoittoa* vuoteen 2020 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana pitkällä aikavälillä.   
 • Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osio, joka pääasiallisesti koostuu yhtymätason kustannuksista, pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja osion kustannukset kohdentamaan suoraan liiketoimintaryhmiin aina kun mahdollista. Osioon jäävien kustannusten johdosta vertailukelpoisen* liiketappion odotetaan olevan noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021.

*Vertailukelpoiset tulokset eivät sisällä hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoja, uudelleenjärjestelyjä ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Annetut tiedot heijastavat Nokian uutta toimintamallia, joka astuu voimaan 1.1.2021.

Lisätiedot webcast-lähetyksestä

Nokian webcast-lähetys analyytikoille järjestetään 16.12.2020 klo 15:00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/financials. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 717 9224.

Huomioitavaa: Tiedotteessa viitatut ehdotetut organisaatiomuutokset voivat vaatia työntekijöiden edustajien konsultointia tietyissä maissa ja täten muutokset eivät ole tältä osin lopullisia ennen kuin konsultaatiomenettelyt on saatu päätökseen.

Lisätietoja:

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 80 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Seuraa meitä ja uusimpia uutisiamme verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G, ReefShark ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien mahdollisten osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutuksen suuruus ja kesto maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, ja pandemiaa seuraavan taloudellisen elpymisen muoto sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?