1515
Annons
Beowulf erhåller finansiering om cirka 22 MSEK

Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc's engelska pressmeddelande daterat 4 juli 2022, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

4 juli 2022

Beowulf erhåller finansiering om cirka 22 MSEK

Beowulf Mining plc ("Beowulf" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har säkrat en lånefinansiering från en Nordisk Institutionell Investerare om cirka 22 miljoner kronor (cirka 1,76 miljoner pund) före kostnader ("lånefinansieringen"). Finansieringen kommer nyttjas för att avancera Bolagets projekt och uppnå viktiga milstolpar med fokus på Kallak.

Med den beviljade exploateringskoncessionen Kallak North ("Kallak") och utnämningen av Ulla Sandborgh till VD för Jokkmokk Iron, skapar finansieringen momentum för Beowulf mot målsättningen att Kallak ska producera högkvalitativa järnmalmsprodukter 2026. För närvarande arbetar Bolaget med ESG-, miljö- och teknikkonsulter på baseline-studier och slutförandet av en Scoping-studie, som ska vara klar under fjärde kvartalet 2022.

Det senaste borrprogrammet i Kosovo har nu avslutats med borrning om cirka 3 400 meter. Fokus för borrningen har varit Majdan Peaks guldfyndigheter, del av Mitrovica licensen, och alla prover uppskattas att erhållas i slutet av juli 2022, följt av en resultatbedömning.

I Finland, medan arbetet fortsätter med anodmaterialprojektet GVA10 / 50, har Grafintec undersökt och letat efter mer naturlig flinggrafit och anlitat Geological Survey of Finland ("GTK") för att göra en elektromagnetisk ("EM") undersökning över Rääpysjärvi prospekteringstillstånd, vilket ligger i Tuusniemi kommun i östra Finland, 8 kilometer nordväst om grafitprojektet Aitolampi.

Grafintec har också de senaste månaderna ingått ett samförståndsavtal med GTK. Samförståndsavtalet ger Grafintec och GTK en ram och en plattform för att främja samarbete inom områdena cirkulär ekonomi, mineralbearbetning och prospektering av grafit för anodmaterial för litiumjonbatterimarknaden och andra marknader från olika råvarukällor (primärt, återvunnet och cirkulärt material), inklusive bearbetningstester och mineralogisk forskning.

Kurt Budge, VD för Beowulf Mining, kommenterar:

"Jag är mycket nöjd med att vi erhållit ett starkt stöd från en nordisk institutionell investerare i denna finansiering. Beowulf avancerar enligt plan, och finansieringen kommer att stärka oss i vårt arbete med Kallak och aktiviteter inom våra andra affärsområden.

"Beowulf-teamet är fokuserade på vad som kan levereras under de kommande sex månaderna. I synnerhet Kallak-scopingstudien som bedöms slutföras under Q4 2022 och andra arbetsflöden på den kritiska vägen till att lämna in en ansökan till miljödomstolen senast Q4 2023."

"I början av juni deltog jag i konferensen "Fastmarkets International Iron Ore 2022". Det diskuterades mycket om högvärdiga järnmalmskoncentrat, pellets, DRI och avkarbonisering. Det är goda nyheter för hållbar svensk järnmalmsbrytning och tillverkare av fossilfritt stål, bägge nyttjar tillgänglig förnyelsebar energi vilket gynnar norra Sverige."

"Resan har börjat, som sätter Jokkmokk Iron på kartan, för utvecklingen av ett gruvprojekt som för samman intressenter och som möter samhällets behov av metaller och fördelarna med en grön omställning."

Lånefinansieringen i sammandrag

Lånefinansiering om cirka 22 miljoner kronor före kostnader har säkrats från den nordiska institutionella investeraren, Formue Nord Markedsneutral A/S ("Kreditgivaren"). Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Upplupen ränta ackumuleras. Lånet har en åtagandeavgift på 6 procent och förfallodag den 28 februari 2023. Beowulf kan återbetala lånet och upplupen ränta när som helst före förfallodagen. Om lånet och upplupen ränta inte återbetalas senast den 28 februari 2023 har Kreditgivaren rätt att konvertera lånet och upplupen ränta till svenska depåbevis ("SDR") till ett pris per SDR beräknat med en rabatt på 15 procent på det volymviktade genomsnittspriset ("VWAP") för SDR under de föregående fem handelsdagarna före beslutet om konvertering. I övrigt löper lånet till marknadsmässiga villkor och utan säkerhet. Bortsett från detta lån har Beowulf inga kort- eller långfristiga räntebärande skulder.

Finansiell rådgivare

Sedermera Corporate Finance har varit Bolagets svenska finansiella rådgivaren i samband med lånefinansieringen.

Enquiries / frågor

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel
(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecast.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera