Annons
NOSIUM presenterar uppdaterad strategi

NOSIUM ABs (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) styrelse har utarbetat en uppdaterad investerings- och verksamhetsstrategi som bl.a. innebär ett nytt investeringsmandat och nya nyckeltal i fokus. Bolaget har även strukturerat om ägandet i koncernen för att underlätta översikten av innehaven.

NOSIUM är en venture builder som investerar i entreprenörer med verksamhet inom tech, hälsa och hållbarhet. Dessa områden bedöms ha stor potential att uppvisa god värdeutveckling de kommande åren. NOSIUMs koncern består av flera entreprenörsdrivna tillväxtföretag (”Portföljbolag”) inom dessa områden.

NOSIUMs styrelse har uppdaterat den befintliga strategin i syfte att kunna ta tillvara på ytterligare affärsmöjligheter och öppna upp för fler investeringar kommande år. Utifrån Bolagets nya strategi har följande processer initierats under Q2 och avses implementeras under Q3 2022. NOSIUMs styrelse bedömer att den uppdaterade strategin, utifrån rådande marknadsläge, är ett ännu bättre sätt att säkerställa långsiktig värdeutveckling för Bolagets aktieägare.

NOSIUMs uppdaterade strategi innebär bland annat att:

  • NOSIUM släpper kravet på att bli huvudägare vid investeringar i syfte att kunna öka antalet investeringar.
  • Bolagets fortsatta huvudfokus kommer vara att hitta undervärderade företag med god värdeutvecklingspotential både på kort och lång sikt. Förutsättningarna bedöms som extra goda i rådande marknadsläge.
  • Ett ökat fokus på att investera i företag som bedöms vara goda noteringskandidater i framtiden.
  • Ett fortsatt ökat fokus på resultat i moderbolaget NOSIUM AB (publ).
  • Öppna upp för uppstart av flera nya företag i samarbete med investmentbolag, privata investerare och entreprenörer.

    Läs om NOSIUM strategi här.

Mot bakgrund av att flera aktieägare fortsatt bedömer Bolaget som svårvärderat har styrelsen valt att strukturera om ägandet, vilket resulterat i att NOSIUMs aktieportfölj ser ut enligt nedan från och med juni 2022. Organic Brands Nordic AB är under namnbyte till NOSIUM EQT AB som avses äga de bolag som är i tidiga faser och där risk/reward bedöms som extra hög. Per 1 juli 2022 kommer NOSIUM EQT AB att vara huvudägare i Youngevity AB, Kräm World AB och Eco Brands Nordic AB (北欧益科).

Aktieportfölj per 2022-06-30:
Online Health Group (OHG) AB
Green Apps Technologies International AB
Dr Sannas Sweden AB
NOSIUM EQT AB

  • En av NOSIUMs styrkor är att vi är snabbrörliga vilket jag tror är extra viktigt när det sker snabba förändringar i omvärlden. Antagandet av den nya strategin öppnar upp för att investera i fler entreprenörer och för fler lönsamma affärer. Jag ser fram emot en spännande höst, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB (publ).
Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera