Actic Group AB: Förväntad nettoskuld/EBITDA bättre än tidigare kommunicerat, drivet av en stark inledning på 2020 och snabba åtgärder

I tidigare kommunicerat pressmeddelande (2020-03-19) bedömde Actic att bolaget behövde en s.k. waiver för att inte bryta mot bolagets låneavtal per den 31 mars.  Tack vare en stark inledning på 2020 i kombination med snabba åtgärder för att parera negativa effekter av Covid-19 har medfört ett bättre EBITDA samt kassaflöde än tidigare estimerat. Bolaget kommer därför inte att behöva erhålla en waiver från bolagets bank för att klara villkoren i låneavtalet.

Bolagets låneavtal innehåller finansiella kovenanter och den kovenant som Actic mäts på är nettoskuld i förhållande till konsoliderad EBITDA och räntetäckningsgrad.  EBITDA i januari samt februari är bättre än bolagets budget och föregående år.  Detta i kombination med att vidtagna åtgärder för att parera negativa effekter från Covid-19 har blivit bättre än estimerat, medför att nettoskuld/EBITDA kommer bli bättre än tidigare kommunicerat. Tidigare bedömdes relationen nettoskuld/EBITDA, före effekter från IFRS 16,  bli högre än 3,9 gånger.

Sedan mars har Actic infört personalförändringar i större delen av verksamheten, där bolaget korttidspermitterat, sagt upp och ändrat kontraktsstruktur för flertalet anställda. Bolaget har även omförhandlat och sagt upp avtal samt ökat kontrollen på likviditet, rörelsekapital och kostnader samt pausat planerade investeringar. Bolaget för även en kontinuerlig och nära dialog med hyresvärdarna på hur den uppkomna situationen skall hanteras.

Actic publicerar sin delårsrapport för januari - mars 2020 den 8 maj 2020 kl. 07:45 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD Actic Group, 072-980 53 94, anders.carlbark@actic.se

 

Denna information är sådan som Actic Group AB 556895-3409, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 16.00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?