Annons
Kommuniké́ från årsstämma i NOSIUM AB (publ)

Vid årsstämma i NOSIUM AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 19 maj 2022 fattades huvudsakligen följande beslut:

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.

Inget arvode ska utgå̊ till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå̊ enligt löpnade godkänd räkning.

Jesper Yrwing, Johanna Bjurström och Daniel Ehdin omvaldes till styrelsen. Erik Rosqvist valdes till ny styrelseledamot och Jesper Yrwing omvaldes till styrelseordförande.

Crowe Osborne AB valdes som revisor med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslagsställarens förslag, att införa incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 för vissa styrelseledamöter.

Stockholm 19 maj 2022

STYRELSEN

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera