Misen Energy AB: Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har mottagit den andra deldomen i skiljeförfarandet

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har den 17 juni 2020 mottagit den andra deldomen i skiljeförfarandet som påkallats under JAA Nr 3 daterat den 10 juni 2002 (med de ändringar som tillkommit, härefter "JAA") enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler. Denna deldom är en slutlig skiljedom avseende de frågor som skiljenämnden har tagit ställning till i detta skede av skiljeförfarandet. Sammanfattningsvis beslutade skiljenämnden i skiljedomen att JSC Ukrgasvydobuvannya ska få äganderätten till den gemensamma egendomen endast mot betalning av full ersättning till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz. Skiljenämnden avvisade merparten av JSC Ukrgasvydobuvannyas argument angående värderingen av den gemensamma egendomen i sin helhet. Skiljenämnden beslöt att:

1. Gemensam egendom ska värderas med hjälp av den s.k. nedskriven ersättningskostnadsmetoden (härefter "NEK") (eng: Depreciated Replacement Cost). Värderingsmetoden innebär sammanfattningsvis att man räknar ut ersättningskostnaden för en tillgång genom att undersöka aktuella värden av liknande tillgångar eller kostnaden för att ersätta densamma, och skriver ner den kostnaden mot bakgrund av fysisk försämring och ekonomisk inkurans. Skiljenämnden bestämde att i flera avseenden (såsom fördelning av bränslegaskostnader, tillämpning av ekonomiskt föråldringstest), ska NEK-metoden tillämpas på sätt som föreslagits av Misen Enterprises AB:s och LLC Karpatygazs kvantitativa experter.
2. Värdet av den gemensamma egendomen ska inte minskas med de kostnader som påstås ha varit nödvändiga for att reparera Chervonodonetska BCS eller de påstådda böterna för underhåll av Yulyivska BCS.

Skiljenämnden fastställde att JSC Ukrgasvydobuvannya inte har visat någon skada till följd av att LLC Karpatygazs underlåtit att anlita en leverantör för att designa och utveckla mätningsstationer vid vissa brunnar i enlighet med JAA. Skiljenämnden beslöt också att JSC Ukrgasvydobuvannya inte har rätt till skadestånd för Misen Enterprises AB:s påstådda underlåtenhet att lämna ett fullständigt tillskott enligt JAA. Skiljenämnden bestämde dock i ljuset därav att Misen Enterprises AB:s andel i den gemensamma egendomen ska vara 23.9% (istället för 50% enligt JAA), samt att LLC Karpatygazs andel i den gemensamma egendomen ska vara 0.015% (istället för 0.01% enligt JAA).

Därmed förelade skiljenämnden JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz att inom 60 dagar från den andra deldomen, att komma överens om ett nettovärde för tillgångarna i den gemensamma egendomen i Hryvnia, Ukraina per 11 juli 2018, utgående från ovan ställningstaganden. Om parterna inte uppnår en överenskommelse kommer skiljenämnden att bestämma ett värde för den gemensamma egendomen i den slutliga skiljedomen.

Avslutningsvis förelade skiljenämnden JSC Ukrgasvydobuvannya att betala till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz merparten av de ombuds- och rättegångskostnader som Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har ådragit sig i detta skiljeförfarande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?