1515
Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 31 januari 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 januari 2022 till 9,59 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 35,7 %.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2022

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 102 100 766 2,72 28,4%
Sprint Bioscience Hälsa 21 426 242 0,57 6,0%
Alelion Hållbarhet 16 153 846 0,43 4,5%
Kiliaro Teknologi 11 769 188 0,31 3,3%
Yaytrade Hållbarhet 2 296 800 0,06 0,6%

Kapitalförsäkring 19 223 658 0,51 5,3%
172 970 499 4,61 48,1%

Onoterade
tillgångar
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 4,6%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 2,7%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,4%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,3%
Nutribe Hälsa 6 534 250 0,17 1,8%
Lyckegård Hållbarhet 6 212 995 0,17 1,7%
CombiQ Teknologi 5 956 500 0,16 1,7%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,4%
ANS Hållbarhet 3 277 040 0,09 0,9%
70 498 695 1,88 19,6%

Övriga onoterade 8 316 813 0,22 2,3%
värdepapper

Totalt innehav 251 786 007 6,71 70,0%

Övriga tillgångar 107 949 530 2,88 30,0%
-skulder***

Substansvärde 359 735 537 9,59 100,0%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 23,55
kr/aktie, Sprint
Bioscience 4,38
kr/aktie, Alelion
1,12 Kiliaro 3,55
kr/aktie,
Yaytrade 2,64
kr/aktie
**Varav ca 92
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera