VERTICAL VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV ARCANE CRYPTO AS

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

VERTICAL VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV ARCANE CRYPTO AS

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

Arcane-transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket godkännande erhållits idag. Även övriga villkor för Arcane-transaktionen är uppfyllda och Arcane-transaktionen har därför idag fullbordats.

Bolaget har, med anledning av Arcane-transaktionen, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 21 december 2020 ("Bolagsbeskrivningen"). Bolagsbeskrivningen innehåller en beskrivning av Arcane-transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Arcane-transaktionen uppgår till SEK 326 651 900 kr och har erlagts genom nyemission av 7 258 931 122 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om SEK 0,045 per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Arcane Crypto AS, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma som godkänt Arcane-transaktionen.

Den nya styrelse som valdes vid dagens extra bolagsstämma kommer att tillträda när emissionen som beslutades vid dagens extra bolagsstämma har registrerats hos Bolagsverket. Torbjørn Bull Jenssen kommer att tillträda som VD för Bolaget så snart som praktiskt möjligt därefter.

Stockholm 2021-01-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AS
E-post: info@verticalventures.se

Hemsida: investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 17:40 CET

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, e-post: ca@mangold.se, web: www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vertical Ventures Pressrelease.pdf

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Kort information om Arcane Crypto AS Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Ett viktigt fokusområde är att utnyttja en digital valuta för att underlätta bättre och mer effektiva gränsöverskridande betalningar. Arcane har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten. För mer information, hänvisas till www.arcane.no http://www.arcane.no

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?