1515
Annons
Återköp av aktier i Telia Company under vecka 26 2022

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022 (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/6/telia-company-inleder-tidigare-tillkannagivet-aktieaterkopsprogram/). Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Per nedan angivna datum har aktier i Telia Company återköpts enligt följande:

|Datum|Aggregerad daglig|Viktat |Totalt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier) |per dag (SEK) |per dag (SEK) |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|27 |500 000 |39,4504 |19 725 200 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|28 |499 249 |39,8170 |19 878 597 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|29 |0 |0,0000 |0 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|30 |0 |0,0000 |0 |
|juni | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+
|01 |344 080 |39,5653 |13 613 628 |
|juli | | | |
|2022 | | | |
+-----+-----------------+---------------+-----------------+

+-----------------------------------------+---------+
|Totalt antal aktier köpta under perioden:|1 343 329|
+-----------------------------------------+---------+

+------------------------------------+----------+
|Totalt antal aktier som köpts under |10 163 284|
|återköpsprogrammet sedan den 15 juni| |
|2022: | |
+------------------------------------+----------+

+-----------------------------------------------------+----------+
|Totalt antal aktier i bolagets ägo per 01 juli 2022: |10 188 393|
+-----------------------------------------------------+----------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs Bank Europe SE för Telia Companys räkning. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 089 631 702 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta Iréne Krohn, Presschef: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera