Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 30 juni 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 juni 2022 till 7,84 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 38,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juni 2022 uppgår till -25,1 %. First North All-share Index avkastade -32,3 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 juni 2022

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 62 777 881 1,67 21,3%
Sprint Bioscience Hälsa 15 164 692 0,40 5,2%
Alelion Hållbarhet 11 697 115 0,31 4,0%
Kiliaro Teknologi 5 475 997 0,15 1,9%
Lyckegård Hållbarhet 4 251 087 0,11 1,4%
Copperstone Hållbarhet 1 772 300 0,05 0,6%
Spherio Hållbarhet 413 250 0,01 0,1%

Kapitalförsäkring 15 043 356 0,40 5,1%
116 595 677 3,11 39,6%

Onoterade
tillgångar
Verduro Hälsa 17 520 000 0,47 6,0%
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 5,7%
CombiQ Teknologi 16 238 100 0,43 5,5%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 3,3%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,9%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,8%
Tribonex Hållbarhet 7 050 800 0,19 2,4%
Digital Diabetes Hälsa 6 741 500 0,18 2,3%
Analytics
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,7%
Mindforce Game Hälsa 3 599 876 0,10 1,2%
Lab
99 668 186 2,66 33,9%

Övriga onoterade 4 716 866 0,13 1,6%
värdepapper

Totalt innehav 220 980 029 5,89 75,1%

Övriga tillgångar 73 396 555 1,96 24,9%
-skulder**

Substansvärde 294 376 584 7,84 100,0%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 14,48
kr/aktie, Sprint
Bioscience 3,10
kr/aktie, Alelion
0,81, Kiliaro
1,67 kr/aktie,
Spherio 0,47
kr/aktie
Lyckegård 2,35
kr/aktie,
Copperstone 0,96
kr/aktie
**Varav ca 56,7
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera