1515
Annons
Vestum kompletterar erbjudandet inom elinstallationer genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 29 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Kjellgrens El i Tumba AB (”Kjellgrens El”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 402 068 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Kjellgrens El kommer att ingå i Vestums segment Services. Under räkenskapsåret 2021 genererade Kjellgrens El en omsättning om 29 MSEK. Kjellgrens El har en EBITA-marginal som är västenligt högre än Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om Kjellgens El
Kjellgrens El grundades 1994 och utför elinstallationer i Stockholmsregionen med omnejd. Kunder utgörs av fastighetsägare, byggentreprenörer och kommuner.

Bolaget har 18 anställda och har sitt huvudkontor i Tullinge.

Kjellgrens El:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med april 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Kjellgrens El till Vestum! Kjellgrens El har lång branscherfarenhet och har en stabil kundbas som till största del utgörs av ramavtal med kommunala bolag. Bolaget kompletterar vår befintliga portfölj av elinstallatörer i Stockholmsregionen på ett utmärkt sätt och vi ser fram emot den fortsatta resan med de tidigare ägarna som båda fortsätter i sina befintliga roller, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 402 068 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 4 mars 2022 till och med 17 mars 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 361 215 788 till 361 617 856 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Transaktionen förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera