1515
Annons
Vestum ger marknadsuppdatering för utvecklingen under första kvartalet 2022

Vestum AB (publ) (”Vestum”) offentliggör sitt preliminära resultat för första kvartalet 2022 och ger en allmän uppdatering kring bolagets finansiella och operationella utveckling.

Mot bakgrund av det allmänna makroekonomiska läget och nuvarande geopolitiska osäkerhet samt att Vestum offentliggör sin delårsrapport för första kvartalet 2022 senare än sina sektorkollegor väljer Vestum – som upplever ett stort intresse hos investerare för kvartalets utveckling – att offentliggöra sitt preliminära resultat för det första kvartalet 2022 och ger en allmän uppdatering kring bolagets finansiella och operationella utveckling.

Vestums preliminära nettoomsättning under det första kvartalet 2022 uppgick till 1 275 miljoner kronor med en preliminär justerad EBITA före centrala kostnader (”group cost”) om 105 miljoner kronor och en preliminär justerad EBITA om 85 miljoner kronor. Dessa preliminära resultat är i linje med Vestums förväntan. Beloppen är preliminära och ej granskade av bolagets revisor och utgör bolagsledningens bedöming. De slutliga beloppen kommer att redovisas i delårsrapporten som offentliggörs den 19 maj 2022.

Trots att det första kvartalet historiskt är det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Vestums portföljbolag, så indikerar de preliminära resultaten för kvartalet en stabil underliggande utveckling såväl finansiellt som operationellt i portföljbolagen. Resultaten för det första kvartalet 2022 påverkas bland annat av att Vestums portföljbolag under den första halvan av kvartalet drabbades av en hög sjukfrånvaro till följd av Covid-19-pandemin samt av högre group cost till följd av investeringar i organisationen. Genom investeringarna bedöms Vestums organisation vara väl rustad för att fortsätta växa internationellt.

Vestum är en förvärvsdriven koncern som historiskt har genomfört ett stort antal förvärv. Bolaget har hittills under 2022 genomfört 17 förvärv och ser ett fortsatt flöde av nya förvärvsmöjligheter. Inklusive samtliga dess offentliggjorda förvärv har Vestum en ungefärlig försäljning de senaste tolv månaderna om cirka 6 miljarder kronor och motsvarande justerad EBITA uppgår till cirka 670 miljoner kronor. Vestum har en fortsatt ambitiös tillväxtplan med en aktiv förvärvsagenda såväl i Sverige som internationellt. Genom förvärvet av Lakers i oktober 2021 har Vestum etablerat en internationell plattform som medför ytterligare möjligheter till förvärvsdriven tillväxt utanför Sverige. Vestums ungefärliga omsättning utanför Sverige uppgår idag till över 20 procent varav mer än 10 procent hänförs till andra marknader än Sverige och Norge.

Vestum har inte identifierat någon väsentlig påverkan på verksamheten till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera