1515
Annons
Kommuniké från ITAB Shop Concept AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2021

ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB") rapporterar idag att dagens årsstämma röstat för att stödja samtliga förslag från styrelsen, valberedningen och större aktieägare. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.  

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och beslutade att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade om omval av  styrelseledamöterna Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Eva Karlsson, Roberto Monti, Ruthger de Vries och Vegard Søraunet samt om omval av Anders Moberg som styrelseordförande. Vidare beslutade årsstämman om omval av Ernst & Young AB till revisor. 

Årsstämman beslutade även bland annat att:
  • godkänna arvoden till styrelsen, revisorn och valberedningen,
  • godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • välja Ulf Hedlundh (som ordförande), Fredrik Rapp och Per Rodert som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022,
  • ändra bolagsordningen, varefter bolaget bl.a. enbart har ett aktieslag samt för att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning vid bolagsstämma,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet, samt
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.itabgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?