Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2020

Coor Service Management Holding AB höll idag, tisdagen den 28 april 2020, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Andreas Steen.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade i enlighet med styrelsens reviderade förslag att utdelning inte ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju. Det beslutades om omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter.

Det beslutades om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag om oförändrat årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 785 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 280 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades vara oförändrade enligt följande: SEK 200 000 till revisionsutskottets ordförande och SEK 100 000 till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, SEK 50 000 till ersättningsutskottets ordförande och SEK 50 000 till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, SEK 100 000 till projektutskottets ordförande och SEK 75 000 till var och en av de övriga ledamöterna i projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier. Antalet aktier som kan komma att emitteras får inte överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. 

Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?