1515
Annons
Randviken Fastigheter: Delårsrapport januari - juni 2021

"Första perioden för Randviken Fastigheter som noterat bolag har präglats av hög aktivitet kring integration av de tidigare annonserade förvärven och rekrytering av nyckelpersoner för att säkerställa en fortsatt hög tillväxttakt med bibehållen kontroll och kvalitet.", kommenterar Gustaf Segerborg, VD.

1 april 2021 - 30 juni 2021
 • Intäkterna uppgick till 6,6 mkr
 • Driftsöverskottet var 5,7 mkr
 • Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 93 procent
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 157,2 mkr
 • Värdet på fastighetsporföljen uppgick till 2 912,1 mkr, samtliga 38 fastigheter som bolaget äger förvärvades under perioden, inga fastigheter har avyttrats
 • Periodens resultat uppgick till 78,4 mkr vilket motsvarar 2,7 kr per aktie
 • Substansvärde (EPRA NRV) per stamaktie uppgick till 49,9 kr per aktie
Viktiga händelser under och efter perioden
 • Raybased Holding AB (publ) ingick den 29 april avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv AB, innehållandes 35 stycken fastigheter med ett underliggande värde av cirka 2 778 mkr.
 • Vid en extra bolagsstämma 4 juni tog ägarna i Raybased Holding AB (publ) följande beslut:
 • Emission av aktier för att genomföra förvärvet av Randviken Förvärv AB;
 • Antagande av ny bolagsordning;
 • Sammanläggning av samtliga aktier varigenom hundra (100) aktier sammanläggs till 1;
 • Byte av styrelse;
 • Byte av VD;
 • Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare;
 • Bemyndigande till styrelsen att emittera nya aktier upp till maximalt 10% utspädning.

 • Vid en extra bolagsstämma den 15 juni valde Bolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

 • Den 15 juni skedde tillträdet av Randviken Förvärv AB och 2 882 608 695 aktier emitterades till nya aktieägare.
 • Den 16 juni förvärvades tre fastigheter i Västergötland till ett underliggande fastighetsvärde om 154,5 mkr.
 • Den 21 juni bytte Raybased Holding AB (publ) namn till Randviken Fastigheter AB (publ).
 • Den 30 juni rekryterades Emil Jansbo till finanschef (CFO) och Jakob Paljak till operativ chef (COO).
 • Den 15 juli genomfördes en sammanläggning av Randvikens aktier, varigenom 100 aktier sammanlades till 1 aktie. Efter sammanläggningen är det totala antalet aktier 29 562 751.

VD:s kommentar

Första perioden för Randviken som noterat bolag har präglats av hög aktivitet kring integration av de tidigare annonserade förvärven och rekrytering av nyckelpersoner för att säkerställa en fortsatt hög tillväxttakt med bibehållen kontroll och kvalitet. Jag är glad och stolt över att vi under en kort tid har skapat ett bolag som inte enbart äger högkvalitativa tillgångar utan även har mycket kompetenta medarbetare, finansiellt starka och långsiktiga huvudägare samt en styrelse som har bred erfarenhet inom både fastigheter och digitalisering.

Det som utmärker Randviken från många andra fastighetsbolag är dels att vi har en bred men strikt resultatinriktad strategi vad gäller vilken typ av fastigheter vi väljer att investera i och i vilka regioner, dock med ett stort fokus på restvärdesrisken. Randvikens affärsidé är att skapa aktieägarvärde genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter som vi bedömer kommer kunna bidra till ett växande förvaltningsresultat för bolaget. Vår fastighetsstrategi är inte begränsad till kommersiella fastigheter utan innefattar även bostadsfastigheter. Anledningen till detta är inte enbart för dess säkra och förutsägbara kassaflöden utan också för att det är där vi tror att vi kan uppnå bäst avkastning från intelligent teknik och energieffektiviseringar.

En annan sak som gör att Randviken står ut från mängden är vårt tydliga fokus på digitalisering. Detta är ett arv som vi har fått med oss genom samgåendet med Raybased. Just nu pågår för fullt en inventering av vårt fastighetsbestånd där målsättningen är att utvärdera hur vi kan effektivisera fastighetsförvaltningen och samtidigt hitta nya intäktskällor i våra fastigheter. Jag är personligen övertygad om att Randvikens pågående hållbarhetsarbete genom intelligent teknik kommer ha en positiv inverkan på koncernens nyckeltal och verksamhet.

Vid det omvända förvärvet bildades den 15 juni en ny koncern. På grund av detta avser resultaträkningen i delårsrapporten endast en halv månad. Jag vill med anledning av detta speciellt rikta uppmärksamhet till avsnittet i rapporten där en bedömning av fastighetsportföljens långsiktiga intjäningsförmåga beskrivs.

Jag ser nu fram emot en spännande resa tillsammans med den nya ledningsgruppen där vi med samlat fokus ska arbeta hårt för att möjliggöra Randvikens framtida tillväxtresa. Vi kan med detta kvartal lägga det administrativa arbetet med verksamhetsförändringen bakom oss och blicka framåt. Grunden för tillväxt är lagd.
Gustaf Segerborg, VD
Stockholm 27 augusti 2021
För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Genom dotterbolaget Raybased Proptech erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.
Denna information är sådan information som Randviken är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08:00.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?