1515
Annons
First Venture Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari - mars 2022

Fyra nya bolag till portföljen och fortsatt stark likviditet

"Det första kvartalet av 2022 har varit händelserikt och, utifrån ett omvärldsperspektiv, tragiskt i många avseenden. Även om vi under våren sett sjunkande värderingar på den noterade marknaden så har First Ventures onoterade innehav inte påverkats negativt av marknadsnedgången, utan har istället fortsatt att öka i värde. Med positiv utveckling av våra onoterade innehav, fortsatt potential i de noterade innehaven och en stark likvid position så ser jag positivt på utvecklingen under resterande del av 2022." - David Wendel, VD First Venture Sweden AB

Finansiell sammanfattning januari - mars 2022
  • Substansvärdet uppgick till 319 008301 kr motsvarande 8,50 kr/aktie per den 31 mars 2022.
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 88,7 mkr, motsvarande ca 27,8 procent av substansvärdet.
  • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,10 kr.
Händelser under rapportperioden
  •          I mars bildades det nya intressebolaget Verduro Group. I samband med bildandet investerades ca 12,6 MSEK, dels genom en apportemission avseende aktier i Nutribe och dels genom en direkt investering om ca 6 MSEK.

  •          I januari investerades ca 4,7 MSEK i Lyckegård Group.

  •          First Venture tecknade i januari aktier i Zigrid för ca 2,65 MSEK och blev därmed största ägare i bolaget.

  •          Bolaget har investerat ca 2 MSEK I Copperstone Resources.

  •          Den 13 januari investerade bolaget ca 2 MSEK i Ytrade Group till en rabatt om 10% mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktie under 30 handelsdagar.

Händelser efter rapportperioden
  •          I april investerades ca 4 MSEK i CombiQ samtidigt som värderingen av bolaget ökade med ca 105%.

  •          First Venture har investerat ca 3,6 MSEK i Mindforce Game Lab.

Läs rapporten i dess helhethär (https://first-venture.se/investor-relations/#rapporter).

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72356 27 97
E-post:david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett närasamarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnetFIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida;www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera