1515
BioInvent har rekryterat den första patienten i en fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med KEYTRUDA[®] för behandling av patienter med solida tumörer

Lund, Sverige - 23 juni 2020 - BioInvent International AB ("BioInvent") (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class

immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, meddelar idag att den första patienten rekryterats i en klinisk fas I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med anti-PD1-läkemedlet KEYTRUDA® (pembrolizumab) för patienter med solida tumörer.

Studien syftar till att kartlägga säkerhets- och toleransprofilen för kombinationen av BI-1206 och KEYTRUDA, att karaktärisera den farmakokinetiska/farmakodynamiska (PK/PD) profilen samt att fastställa rekommenderad dos av BI-1206 i kombination med KEYTRUDA. Studien ska genomföras på flera platser i USA och Europa. Den ska utvärdera potentiella indikationer på antitumoral aktivitet samt kartlägga uttrycket av potentiella immunmarkörer som eventuellt är relaterade till, och som på sikt skulle kunna prognostisera, klinisk respons.

Fas I/IIa-studien har två delar. I del A kombineras doseskalering av BI-1206 med standarddosering av KEYTRUDA, medan del B ska kartlägga kombinationsbehandlingens aktivitet hos patienter med avancerad lungcancer, melanom eller andra tumörer. Patienterna ska vara refraktära mot eller ha progredierat under tidigare behandlingar med anti-PD1/PDL1-läkemedel.

BI-1206 är en first-in-class monoklonal antikropp som är selektivt riktad mot FcgRIIb, den enda inhibitoriska Fcg-receptorn, som är det medfödda immunsystemets "broms". BI-1206 studeras också för behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom (NHL).

BioInvents vd Martin Welschof kommenterar: "Vi är mycket glada över att inleda denna studie i samarbete med MSD. Baserat på en stark vetenskaplig grund kommer studien utforska en potentiellt betydelsefull mekanism för resistens mot anti-PD1/PDL1-läkemedel. Vi bedömer att BI-1206:s potentiella förmåga att öka och förbättra svarsfrekvenserna för anti-PD1-läkemedel som KEYTRUDA kan vara ett kraftfullt verktyg vid framtida behandling av många olika typer av solida och hematologiska tumörer."

KEYTRUDA® är ett registrerat varumärke som innehas av Merck Sharp & Dohme Corp., ett dotterföretag till Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA (NYSE: MRK), som BioInvent har ett samarbets- och leveransavtal med för denna kliniska studie.                                                             

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i kliniska fas l/ll-studier för behandling av hematologisk cancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. 

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd    Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50    +41 79 598 71 49       
martin.welschof@bioinvent.com   hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?