1515
Annons
Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 31 mars 2022

Avkastningen på substansvärdet var -11,1% det första kvartalet 2022.

  • Substansvärdet uppgick till 3 228 Mkr (2 460 Mkr) per den 31 mars 2022 (55,7 kronor per aktie), en minskning om 404 mkr (-34 mkr) under det första kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -11,1% (-1,4%) under det första kvartalet.
  • Resultat i kronor per aktie under det första kvartalet uppgick till -7,0 (-0,9).
  • Linc investerade 29 mkr i det nya onoterade portföljbolaget Oncorena.
  • Linc förvärvade aktier i Medivir för 9 mkr och ökade ägandet från 10,5% till 12,3%.
  • Linc investerade 2,5 mkr i en riktad emission i Fluoguide. Ägandet ökade från 6,8% till 6,9%.
  • Linc ingick avtal om att överta teckningsrätter från befintliga ägare samt ingick teckningsåtagande på 23 mkr i Egetis Therapeutics företrädesemission.
  • Sedana genomförde de första leveranserna av Sedaconda (isofluran) till kunder i Tyskland, bolagets största marknad.
  • Calliditas tillkännagav kommersiell tillgänglighet och första försäljning av TARPEYO™ i USA.

Händelser efter periodens utgång

Initiator Pharma annonserar avsikt att genomföra en riktad emission om 20 mkr samt en företrädesemission om 41 mkr. Linc åtar sig att investera 10 mkr i den riktade emissionen samt att teckna 6 mkr i företrädesemissionen. Dessutom garanterar Linc upp till 22 mkr i företrädesemissionen.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2022 finns i bifogad PDF.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera